Siirry sisältöön

Raitiotiereitin suunnitteluun liittyvät pengerrystyöt alkavat Vuohenojalla 7.12.

Julkaistu 4.12.2015 10.37

Tampereen raitiotien kehitysvaiheen suunnitteluun liittyvät pohjatutkimukset jatkuvat maanantaina 7.12.2015 alkaen Vuohenojan alueella painopenkereiden teolla.

Raitiotien suunnittelusta vastaava Raitiotieallianssi aloittaa viikon 50 alussa Hervannan valtaväylän vieressä Vuohenojan alueella raitiotielinjalla painopenkereiden teon. Työn on arvioitu kestävän noin kaksi viikkoa. Painopenkereiden painumista seurataan noin vuoden ajan.

Painopenkereillä täydennetään raitiotielinjan pohjatutkimustietoja. Penkereillä selvitetään raitiotielinjauksen kohdalla pohjamaan painumiskäyttäytymistä kuormituksen alaisena. Painopenkereet tehdään sorasta Hervannan valtaväylän ja viereisen, Iidesjärven puoleisen kevyen liikenteen väylän väliin.

Luonto huomioidaan raitiotien suunnittelussa

Raitiotien suunnittelussa kiinnitetään huomiota raitiotien mahdollisiin vaikutuksiin luonnolle ja eri lajeille. Kunkin alueen vaatimukset tarkastellaan erikseen.

Suojellun täplälampikorennon esiintyminen Iidesjärven alueella otetaan työssä huomioon. Raitiotien reittiä on suunniteltu kulkevaksi Iidesjärven kohdalla Hervannan valtaväylän ja viereisen kevyen liikenteen väylän välissä. Raitiotien linjaus ei siis kulje lajin esiintymisalueella.

Tampereen raitioitien meneillään olevassa kehitysvaiheessa etsitään parhaat toteutettavissa olevat suunnitteluratkaisut valtuuston rakentamispäätöksen pohjaksi. Suunnittelusta vastaavat projektiallianssina Tampereen kaupunki, VR Track Oy, YIT Rakennus Oy, Pöyry Finland Oy ja Ratatek Oy.


Lisätietoja

Raitioitieallianssi/
Pohjarakenneryhmän vetäjä
Tuomo Passi
puhelin 040 866 5582


Teksti Eija Jokinen