Siirry sisältöön

Lastenkulttuurikeskukset rasismia vastaan

Julkaistu 16.10.2015 8.52

Suomen lastenkulttuurikeskukset ovat laajasti aktivoituneet auttamaan vastaanottokeskusten ja hätämajoitusyksiköiden lapsiperheitä ja tukemaan heidän sopeutumistaan suomalaiseen kulttuuriin. Näin myös Tampereella. Apua tarvitaan niin tässä akuutissa tilanteessa kuin kotoutumisessa. Lastenkulttuurikeskukset ovat myös muussa toiminnassaan monikulttuurisia ja suvaitsevaisia monella tasolla.

Turvapaikanhakijat ja kriisien keskeltä paenneet lapset tarvitsevat mielekästä tekemistä ja erilaisia keinoja suomen kielen ja kulttuurin oppimiseen. Sopeutumisessa ja kotoutumisessa on tärkeää päästä kanssakäymisiin paikallisen väestön kanssa. Lastenkulttuurikeskusten taidelähtöiset toiminnat ovat moninaisia ja mahdollistavat hyvin erilaisia lähestymistapoja. Samalla opitaan kieltä ja kulttuuria. Yhteisen kielen puuttuessa taide tulee apuun, itseään voi ilmaista monilla muillakin tavoilla kuin verbaalisesti.

Lastenkulttuurikeskuksissa lasten ja nuorten oikeus osallistua kulttuuri- ja taide-elämään nähdään tasa-arvoa luovana tekijänä. Jokaisella on oikeus osallistua ilman pelkoa syrjinnästä ja tulla osaksi moninaista yhteiskuntaa.

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto: Ei rasismille!

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto on asiantuntija, joka edistää ammattimaisesti toimivien lasten- ja nuorten kulttuurikeskusten toimintaedellytyksiä, lastenkulttuuritoiminnan yleistä kehitystä ja tunnetuksi tekemistä, vahvistaa lastenkulttuurin osaamista Suomessa ja toimii jäsentensä yhteistyöelimenä.

Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton viesti tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa on, että haluamme elää suvaitsevassa ja sivistyneessä Suomessa. Sanomme ei kaikenlaiselle rasismille!

Turvapaikkaa hakevien lasten ja nuorten auttamiseksi lastenkulttuurikeskukset tekevät yhteistyötä paikallisen SPR:n ja vastaanottokeskusten tukiverkostojen kanssa ja toimivat alueiden tarpeiden mukaan.


Tampereella työpajoja ja tarvikekeräys

Tampereella Lastenkulttuurikeskus Rulla ja kulttuurikasvatusyksikkö TAITE ovat huomioineet tilanteen ja järjestävät lastenkulttuuria turvapaikanhakijoille. Syksyn aikana perheiden hätämajoitusyksiköissä on kielisirkustyöpajoja ja taidetuokioita kielikylpymenetelmällä. Taidetyöpajojen ohjaajina on myös vapaaehtoisia taidekasvattajia Tampereen seudulta.

Tamperelaiset ovat myös osallistuneet TAITEn keräykseen, jossa turvapaikanhakijaperheille toivottiin tekemistä hätämajoitusyksiköihin. Perheille onkin toimitettu mm. askartelutarvikkeita, kirjoja ja pelejä. Lahjoituksia otetaan edelleen vastaan. Vaatelahjoitukset pyydetään kuitenkin toimittamaan suoraan Suomen Punaisen Ristin kontteihin.

Lastenkulttuurikeskus Rulla ja kulttuurikasvatusyksikkö TAITEn tuottama Taidekaari-kulttuurikasvatusohjelma ovat osa Pirkanmaan Taikalamppua. Tähän pirkanmaalaiseen lastenkulttuurikeskukseen kuuluu myös lempääläinen lasten ja nuorten kulttuurikeskus Pii Poo.


Teksti Tiina Piispanen