Siirry sisältöön

Ranta-Tampellan alueen katu- ja siltasuunnitelmia nähtävänä

Julkaistu 19.10.2015 15.45

Ranta-Tampellasta rakentuu Näsijärven rantaan korkeiden kerrostalojen urbaani asuinalue, jota elävöittävät kanava- ja rantarakenteet sekä sillat. Nyt nähtäville ovat valmistuneet alueen katusuunnitelmaehdotukset ja siltasuunnitelmia. Ranta-Tampellan läpi virtaa Ahdinränni-kanava, ja alueelle rakentuu kaksi ajoneuvosiltaa ja neljä kevyen liikenteen siltaa. Suunnitelmat ovat nähtävänä 26.10.2015 saakka verkossa www.tampere.fi/liikennejakadut/katusuunnitelmat sekä palvelupiste Frenckellissä, Frenckellinaukio 2 B.

Paasikivenkatu on lännestä suuntautuva paikallinen kokoojakatu. Se alkaa eteläpuoleiselta Näsinsillalta ja jatkuu Horisontti-aukioon asti. Verstaankatu on myös paikallinen kokoojakatu, jonka tarkoituksena on ohjata liikenne alueelle ja sieltä pois, eikä toimia läpiajoliikenteen katuna. Kadun itäreunalla on eroteltu jalkakäytävä ja pyörätie ja
länsireunalla betonikivipintainen jalkakäytävä. Katu alittaa rautatien uuden Myllysaaren alikulkusillan kautta ja ylittää kanavan Verstaansillalla.

Ranta-Tampellan katu on alueen asuin- ja pihakatu, jolla on erittäin alhainen nopeustaso. Kadun molemmin puolin on pysäköinti- ja puurivi sekä jalkakäytävä. Katu ylittää kanavan rakennettavalla Ranta-Tampellansillalla.

Pumppuasemaraitti on kanavan vartta kulkeva jalkakäytävä ja pyörätie, jolta on huoltoajo tonteille sallittu. Kanavan eteläpuolella on Koelaitoksenkatu, joka on pihakatu. Kanavan varteen istutetaan molemmin puolin puurivit. Koelaitoksenkadun ja Pumppuasemanraitin välille rakennetaan kävelijöille ja pyöräilylle tarkoitetut, kanavan ylittävät Pakkalan- ja Kiiskisaarensillat.

Helmisenraitti on radan varren jalkakäytävä ja pyörätie, joka palvelee myös kiinteistöjen pysäköinti-, huolto- ja pelastusajoa. Aspinniemenkatu on itäosan pihakatu, joka liittyy tiiviisti Gustaf Aspin ja Oskari Helmisen aukioihin. Gustaf Aspin aukio rajoittuu porrasmaisesti kanavan rantaan. Aukion pinnat rakennetaan luonnon- ja betonikivipintaisina.

Näsijärven rannassa kulkeva Kiiskisaarenpuiston jalkakäytävä ja pyörätie on pyöräilyn pääreitti. Väylä ylittää kanavan itäosassa Warkaanlahdensillalla. Länsipuolella Näsinsilta muutetaan myöhemmin kevyen liikenteen sillaksi.

Kekkosenkatu yhdistää Ranta-Tampellan itäpuolen nykyiseen katuverkkoon. Kadun pohjoisreunalla on pysäköintivyöhyke, pyörätie ja jalkakäytävä.

Tampellan alueelta Ranta-Tampellaan jatkuva Tampellan Esplanadi toimii alueen kokoojakatuna, jossa kulkee myös läpiajava joukkoliikenne. Kadun itäreunalla on eroteltu pyörätie ja jalkakäytävä. Länsireunalla on betonikivipintainen jalkakäytävä.

Ranta-Tampellan katujen ja infran rakentaminen ajoittuu vuosille 2016–2019.

Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen