Siirry sisältöön

Tampereen Eteläpuiston kaavan yhteistyöryhmä on valittu

Julkaistu 1.6.2015 9.06

Eteläpuiston asemakaavoituksen osallistyön tukena aloittaa säännöllisesti kokoontuva yhteistyöryhmä. Ryhmässä on mukana kaupungin sidosryhmien edustajia ja asiantuntijoita kaupungilta.

Yhteistyöryhmä ei tee virallisia päätöksiä, vaan ryhmä evästää kaavan laatimista käymällä keskustelua kaavaan liittyvistä tavoitteista ja huolenaiheista. Yhteistyöryhmän työtä avustamaan on palkattu neutraali ulkopuolinen taho Akordi Oy. Ryhmä on suuren kiinnostuksen vuoksi aiottua suurempi, yhteensä 20 henkilöä. Ryhmään on pyritty valitsemaan mahdollisimman hyvin eri näkökulmia edustavat tahot.

Tampereen keskustan eteläreunan, Pyhäjärven rannalla olevan Eteläpuiston alueen asemakaavoitus on käynnistynyt. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan kaavan tavoitteista, kaavaprosessista ja osallistumisen järjestelyistä, oli nähtävillä 23.4.–21.5.2015.

Yhteistyöryhmän valinta

Yhteistyöryhmään ilmoittautui toukokuun alkuun mennessä 50 henkilöä. Ilmoittautuneista noin puolet oli taloyhtiöiden edustajia. Taloyhtiöiden edustajat valitsivat keskuudestaan 4 edustajaa (As Oy Pyynikkilä, As Oy Pyynikinpiha, As Oy Villakehrääjä, As Oy Ratinan tähystäjä / Ratinanranta) ja näille 2 varajäsentä ja sopivat yhteydenpidosta.
Akordi haastatteli muut ilmoittautuneet. Näistä 12 oli yhdistyksiä ja järjestöjä, joiden joukosta yhteistyöryhmään valittiin kuusi edustajaa (Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry, Urbaani Tampere ry, Eläköön Eteläpuisto ry, Pirkanmaan Perinnepoliittinen yhdistys ry, yhteiselle paikalle Tampereen pyöräilijät + Rullalautaliitto ja yhteiselle paikalle liikunta- ja harrastusryhmät Koovee + Naisvoimistelijat + Minigolf).

Lopuilla ilmoittautuneista oli joko useampia taustaryhmiä tai valtuutuksia, tai he edustivat tamperelaisia laajemmin ilman selkeää taustaryhmää. Näistä henkilöistä valittiin yhteistyöryhmään kolme jäsentä tuomaan työskentelyyn sellaisia näkökulmia, jotka eivät muiden toimesta tulisi yhteistyöryhmässä esiin (tulevat asukkaat, lapset ja nuoret, palvelut, elinkeinot ja yrittäjät). Tampereen kaupungilta työhön osallistuu 7 henkilöä.

Miten saan tietoa ja miten voin vaikuttaa?


Yhteistyöryhmä täydentää kaavoitusprosessin muita vuorovaikutusmuotoja, ei korvaa niitä. Kaavakävelyistä ja muista osallistumismahdollisuuksista ja -tilaisuuksista tiedotetaan Tampereen kaupungin verkkosivuilla.

Kaikilla halukkailla on mahdollisuus saada tietoa ryhmän työskentelystä ja kommentoida sitä kaikissa vaiheissa. Yhteistyöryhmän työtä tukemaan avataan internettiin sähköinen työskentelyalusta, jonka kautta tiedotetaan etukäteen tulevista kokouksista sekä niissä käsiteltävistä asioista. Työskentelyalustan kautta voi lähettää omia kysymyksiä, näkemyksiä ja kommentteja ennen ryhmän tapaamisia sekä saada tietoa käydyistä keskustelusta tapaamisten jälkeen.

Verkkoalustan lisäksi on mahdollista ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä ryhmään tulemalla paikalle yhteistyöryhmän vastaanotoille. Ensimmäinen vastaanotto on keskiviikkona 10.6. 2015 klo 16-17 (De Gamlas Hem, eli Pirkanmaan musiikkiopisto).

Teksti Anna-Leea Hyry