Siirry sisältöön

Kotitori-toimintamallilla saatu vuositasolla yli 5 miljoonan euron säästöt

Julkaistu 31.12.2014 12.23

Kotitori-toimintamalli ja kotihoidon kehittäminen on tuonut Tampereen kaupungille 5,4 miljoonan euron kustannushyödyn tarkasteltaessa vuoden 2013 kustannuksia. Hyöty muodostuu erityisesti kotihoidon edullisemmista kustannuksista, erikoissairaanhoidon vähemmästä käytöstä ja kaupungin oman kotihoidon tuottavuuden merkittävästä kasvusta. Muun muassa tämä selviää KPMG:n tekemästä riippumattomasta selvityksestä, jossa on arvioitu reilut viisi vuotta toimineen Kotitori-mallin taloudellisia vaikutuksia.

Kotitori on kaikkien tamperelaisten ikäihmisten neuvonta- ja palvelupiste sekä palveluintegraattori, joka välittää ja kokoaa yhteen ikäihmisille sekä julkisia, yksityisiä että kolmannen sektorin mahdollisuuksia ja palveluja. Kotitorilta saa apua moniin arjen kysymyksiin, se yhdistää palvelut, tekijät ja asiakkaat. Se toimii kanavana kaikkiin palveluihin, jotka auttavat kotona asuvaa ikääntyvää ihmistä, oli palvelu sitten julkista tai yksityistä. Lisäksi Kotitori vastaa kotihoidon palveluiden tarjoamisesta Tammelan alueen asukkaille. Kotitorin vastuualueella asuu kaikkiaan reilut 2 800 yli 75-vuotiasta asukasta.

Selvityksen laskelmat perustuvat vuosien 2009–2013 tietoihin. Kotitorin vaikutuksia on verrattu sekä koko kaupunkiin että tilastollisesti vastaaviin vertailualueisiin.

Kaupunki hankkii Kotitorin palvelut ulkoiselta tuottajalta kumppanuusmallilla.

– Juju onkin juuri kaupungin toimijoiden ja integraattorin eli palvelut yhteen kokoavan tahon yhteistyössä ja kehittämiskumppanuudessa. Kotitori-toimintatapa edellyttää erityisesti integraattoritoimijan tiivistä yhteistyötä kaupungin oman kotihoidon ja asiakasohjauksen kanssa − eikä mallilla olisi saatu aikaan näin merkittäviä tuloksia ilman kaupungin oman toiminnan merkittävää kehittymistä ja esimerkiksi asiakasohjaukseen kuuluvan viranomaisroolin sujuvaa hoitamista, sanoo ikäihmisten palvelujen vs. tilaajapäällikkö Anniina Tirronen.

Kotitorin integraattoripalvelun järjestäminen maksaa kaupungille noin 0,9 miljoonaa euroa vuodessa. Integraattorin kautta hankitaan lisäksi kotihoidon palvelut ulkoistetulle Tammelan alueelle sekä kotihoidon tukipalvelut koko kaupungin alueelle.

Kaupunki on ostanut Kotitorin perustamisesta eli vuodesta 2009 saakka sen palvelut suomalaiselta terveydenhuollon asiantuntijayritykseltä Mawell Care Oy:ltä. Sopimuskausi on päättymässä ja kaupunki on parhaillaan kilpailuttamassa Kotitorin seuraavaa sopimuskautta. Toimintamallia on tarkoitus laajentaa uusiin palveluihin, jotta muun muassa malliin kytkeytyvällä ensivaiheen palvelutarpeen arvioinnilla ja neuvonnalla saavutettava ennaltaehkäisevä hyöty saataisiin ulotettua myös muihin kuin ikäihmisten palveluihin.

Taloudellisten vaikutusten arvioinnin on tilannut Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, joka rahoittaa Tampereella kotona asumista tukevaa hankekokonaisuutta.


Teksti Marika Haapala