Siirry sisältöön

Tampereen valtuusto päätti raitiotiehankkeen jatkamisesta ja ikäihmisten palvelurakenteesta

Julkaistu 16.6.2014 22.53

Tampereen kaupunginvaltuustolla oli edessään merkittäviä asioita 16.6. Valtuusto päätti raitiontien suunnittelun jatkamisesta ja hyväksyi ikäihmisten palvelurakenteen muutokset.

Raitiotien suunnittelu Tampereella jatkuu

Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi äänestyksen jälkeen raitiotien suunnittelun jatkamisen selvällä äänten enemmistöllä 48-18, 1 tyhjä. Raitiotiehankkeen kehitysvaihe alkaa välittömästi ja päättyy vuoden 2016 aikana. Päätös siitä, siirrytäänkö rakentamisvaiheeseen tehdään kaupunginvaltuustossa vuoden 2016 aikana.

Rakentamiseen siirtyminen edellyttää sitä, että nyt alkanvassa kehitysvaiheessa päästään sellaiseen toteutuskelpoiseen ratkaisuun, jonka kustannukset eivät ylitä rakennuskustannusindeksiin sidottua 250 miljoonan euron hintaa (maanrakennuskustannusindeksi MAKU 137,0 (2005 = 100). Indeksi kuvaa lokakuun 2013 hintatasoa) ilman kalustohankintaa. Edellytyksenä on myös valtion osallistuminen kustannuksiin 30 prosentin osuudella.

Valtuusto hyväksyi äänestyksen jälkeen myös raitiontien reitin linjauksen Sepänkadun ja Paasikiventien kautta Pispalan kannaksen kohdalla. Raitiotietä varten suunniteltavat asemakaavat valmistellaan niin, että raitiotiereittiä voi liikennöidä myös linja-autoilla.

Sairaalapalvelut keskitetään yhden johdon alaisuuteen

Kaupunginvaltuusto päätti, että vuoden 2015 alusta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tuotetaan Avopalvelujen, Sairaala- ja kuntoutuspalvelujen sekä Kotihoidon ja asumispalvelujen tuotantoalueilla. Valtuusto teki myös uudistuksen vaatimat muutokset hyvinvointipalvelujen johtosääntöön. Tuotantorakenteen uudistuksessa sairaalapalvelut ja geriatrian poliklinikkatoiminnot keskitetään samalle tuotantoalueelle yhden johdon alaisuuteen. Samoin yhden johdon alaisuuteen siirtyvät kotihoito sekä asumispalvelut ja vanhainkotihoito.

Valtuustokeskustelu vilkasta myös Twitterissä

Tampereen kaupunginvaltuuston kokousten aikana twitterissä käydään vilkasta keskustelua. Niin nytkin. Tunniste #trevaltuusto nousi illan mittaan seuratuimpien twitterkeskustelujen joukkoon.

Valtuuston kokouksen lähetystä suorana verkossa seurasi noin 2000 henkilöä.


Teksti Anna-Maria Maunu