Siirry sisältöön

Lautakunta linjaa keskisen alueen kouluverkkoa

Julkaistu 8.5.2014 13.19

Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta käsittelee 15.5.2014 Tampereen kaupungin perusopetuksen keskisen alueen kouluverkkosuunnitelmaa. Lautakunta päättää Hallilan ja Koiviston koulujen koulupolkujen muuttamisesta ja linjaa, miltä pohjalta kouluverkon suunnittelua jatketaan.

Keskisen alueen kouluverkkoon ei esitetä merkittäviä muutoksia lukuunottamatta Tampereen yliopiston normaalikoulun edellyttämiä muutoksia Hallilan ja Koiviston koulujen oppilaiden koulupolkuihin. Lisäksi esitetään jatkoselvityksiä Kanjonin koulun muuttamisesta pienten lasten yksiköksi, Saukonpuiston koulun toiminnan kehittämistä ja Peltolammin koulun sijainnista tehtävää ratkaisua.

Keskisen alueen kouluverkon muutostarpeita on pohdittu useissa eri tilaisuuksissa muun muassa oppilaiden huoltajien kanssa. Kaupunki järjesti alueen vanhempainyhdistyksille ja oppilaskuntien edustajille syksyllä oman työpajan. Lisäksi joulukuussa pidettiin kaikille avoin yleisötilaisuus valtuustosalissa. Huoltajille tehtiin aiheesta marras-joulukuussa sähköinen kysely, jolla kerättiin mielipiteitä ja kehittämisehdotuksia koulupoluista ja koulukiinteistöjen tulevasta käytöstä. Tähän kyselyyn saatiin yli tuhat vastausta. Kertynyttä aineistoa on käytetty apuna suunnittelussa.

Hallilasta Pohjois-Hervantaan, Koivistosta Hatanpäälle

Hallilan ja Koiviston koulujen koulupolkuun on tulossa muutos, josta lautakunta päättää 15.5.2014. Esityksen mukaan Hallilan koulun oppilaat siirtyvät jatkossa 5. luokalle Pohjois-Hervannan kouluun. Lisäksi lautakunnalle esitetään, että kaikki Koiviston koulun oppilaat siirtyvät jatkossa 7. luokalle Hatanpään kouluun. Muutokset tulevat voimaan lukuvuoden 2016–2017 alusta lähtien.

Nykyisin Hallilan koulun oppilaat siirtyvät Tampereen yliopiston normaalikouluun 5. luokalle, ja Koiviston koulun oppilaista osa käy yläkoulunsa normaalikoulussa ja osa Hatanpään koulussa.

Hallilan ja Koiviston koulujen koulupolkua joudutaan muuttamaan, jotta Tampereen yliopiston normaalikoulu saa nykyistä tasaisemmat oppilasryhmät kaikille luokka-asteilleen ja alueen oppilaat mahtuvat paremmin lähikouluun. Myös normaalikoulussa tapahtuvan opetusharjoittelun kannalta on järkevää, jos koulussa toimii kolme rinnakkaisluokkaa ensimmäiseltä luokalta lähtien.

Saukonpuiston kouluun monipuolista toimintaa

Muilta osin keskisen alueen kouluverkon suunnittelu jatkuu edelleen. Järvensivun koulun osalta vuonna 2010 tehty päätös pysyy ennallaan ja koulun oppilaat siirtyvät jatkossa viidennelle luokalle Sammon kouluun lukuvuoden 2015-2016 alusta. Järvensivun koulusta vapautuvat tilat tulevat päivähoidon käyttöön. Tavoitteena on, että Järvensivun koulun peruskorjaus alkaisi vuonna 2015.

Sammon koulu ja Puistokoulu lisäävät tilojensa yhteiskäyttöä, kun Sammon koulun ensimmäinen luokka aloittaa koulunkäyntinsä syksyllä 2014 Liisanpuiston koulukiinteistössä ja on siellä ainakin toisen luokan päättymiseen saakka. Näin Liisanpuiston koulukiinteistöön tulee esi- ja alkuopetusta (luokat 1–2). Suunnitelma Sammon koulun ja Puistokoulun yhteistyöstä valmistuu lukuvuoden 2014-2015 aikana.

Uudentyyppisellä yhteistoimintamallilla selvitetään, miten Saukonpuiston koulun aluetta ja kiinteistöä voidaan käyttää monipuolisesti. Koulun tontille rakennetaan tilat uudelle pienten lasten yksikölle, johon tulee päivähoitoa, esiopetusta ja perusopetusta alakoululuokille. Saukonpuiston koulun nykyinen toiminta jatkuu kiinteistössä edelleen. Toimintaa kehitetään yhteistyössä sairaalaopetusta antavan Koivikkopuiston koulun kanssa. Sairaalaopetuksen ja Saukonpuiston koulun yhteistyöstä valmistellaan suunnitelma, joka tuodaan lautakunnan hyväksyttäväksi myöhemmin.

Juhannuskylän koulun tilanahtaus vähenee, kun Atalan koulun 7. luokan oppilaiden koulupolku siirtyy Takahuhdin kouluun ensi syksystä lähtien. Kuvataiteen ja latinan kielen opetussuunnitelmalliset painotukset sijaitsevat jatkossakin Juhannuskylän koulussa.

Peltolammille uusi koulurakennus?

Peltolammin osalta kouluratkaisu on vielä auki. Vaihtoehtoina on ollut Peltolammin koulun nykyisen koulurakennuksen perusparannus tai kokonaan uusien tilojen rakentaminen Peltolammin-Lakalaivan alueelle suunniteltavaan uuteen aluekeskukseen. Jos koulu sijoittuisi hyvin saavutettavaan paikkaan, sinne olisi luontevaa siirtää myös Multisillan nuorisotilat, mikäli Multisillan päiväkodin ja koulun aluetta kehitetään muuhun käyttöön. Esillä on ollut myös mahdollisuus tarvittaessa rakentaa Peltolammin uuden koulun yhteyteen päivähoitotiloja.

Härmälän koulun tilat ovat täynnä, ja alueella on pulaa päivähoitopaikoista. Koska alueelle myös rakennetaan paljon, Härmälän päiväkodin yhteyteen suunnitellaan uusia tiloja esi- ja alkuopetukselle. Päiväkodin tilat on tarkoitus peruskorjata ja laajentaa tai vaihtoehtoisesti rakentaa kokonaan uusi rakennus samalle tontille.

Kanjoniin pienten lasten yksikkö

Hervannassa Kanjonin kouluun esitetään pienten lasten yksikköä, jossa olisi esiopetusta ja perusopetuksen vuosiluokat 1–4 joustavasti ja alueen tarpeen mukaan. Kanjonin tiloihin suunnitellaan myös päivähoitoa, jolloin Kyyhkysen ja Pallopuiston päiväkotien epätarkoituksenmukaisista tiloista voidaan luopua.

Etelä-Hervannan koulutiloihin ei esitetä muutoksia. Alue on yksi asuntorakentamisen painopisteitä lähitulevaisuudessa. Vuoreksen alueelta ohjataan vuosiluokkien 7–9 oppilaat Hervannan kouluihin siihen saakka, kunnes Vuoreksen koulukeskuksen laajennus toteutuu.


Teksti Johanna Toivanen