Siirry sisältöön

Tampereelle kumppanit Innovatiiviset kaupungit -ohjelmaan

Julkaistu 8.10.2013 14.35

Valtion ja kaupunkiseutujen rahoittama Innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelman tavoitteena on luoda uusia yrityksiä ja edistää innovaatiokeskusten syntymistä Suomeen. Tampereen vastuulla on Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus -kokonaisuus, johon kumppaneiksi tulevat pääkaupunkiseutu, Lahti, Oulu ja Turku.

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä (HALKE) päätti 3.10. Innovatiiviset kaupungit –ohjelmaan valittavat kaupunkiseudut. INKA-ohjelmaa toteutetaan vuosina 2014-2020.

Tampereen luotsaaman Älykäs kaupunki –kokonaisuuden tarkoituksena on luoda uusia markkinoita, joilla menestytään innovaatiokilpailussa. Älykäs kaupunki koostuu Tampereen ohjelmassa kolmesta kokonaisuudesta: älykäs liikkuminen, älykäs kaupunkirakenne sekä älykäs rakentaminen ja asuminen. Tämä tarkoittaa mm. tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä kaikessa suunnittelussa ja toteutuksessa.

Uudistuvan teollisuuden tavoitteena on nostaa valmistavan teollisuuden kilpailukykyä ja vastata meneillään olevan rakennemuutoksen haasteisiin uudistumisella ja yhteistyöllä. Tampereella INKA-ohjelman valmistelussa ovat olleet mukana muun muassa kaupunkiseudun kunnat, korkeakoulut ja yritykset.

Valtio rahoittaa INKA-ohjelmia vuosittain 10 miljoonalla eurolla ja kaupunkiseudut samoin 10 miljoonalla euroa. Lisäksi ohjelmaan saadaan EU:n rakennerahastojen varoja.

HALKE päätti myös kaupunkiseuduista, joiden kanssa laaditaan ns. kasvusopimukset. Kasvusopimuksilla vahvistetaan suurten kaupunkiseutujen kasvua, kansainvälistymistä sekä niiden roolia alueidensa ja Suomen talouden vetureina. Tampere on yksi 12 kaupunkiseudusta, jonka kanssa valtio tekee kasvusopimuksen. Muut alueet ovat Helsingin, Turun, Oulun, Jyväskylän, Kuopion, Lahden, Porin, Seinäjoen, Vaasan, Joensuun ja Lappeenrannan kaupunkiseudut. Nyt valitut kaupunkiseudut tuottavat 2/3 Suomen bruttokansantuotteesta.

Tampereen kaupunkiseudun kasvusopimusta on valmisteltu laajassa yhteistyössä seudun kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. Sopimukset tehdään valmiiksi loppuvuoden aikana ja ne on tarkoitus allekirjoittaa joulukuussa. Tampereen seudun sopimuksen allekirjoittajat ovat paitsi Tampereen kaupunki ja seudun muut kunnat myös korkeakoulut, Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri sekä Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy.

Lisätiedot:

Yhteysjohtaja Tuija Mannila, Tampereen kaupunki, puh. 040 801 6009

Toimitusjohtaja Päivi Myllykangas, Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy, puh. 040 743 6417


Teksti Anna-Maria Maunu