Siirry sisältöön

Tampereen talousarvion valmistelu jatkuu

Julkaistu 2.10.2013 17.21

Kaupungin johtoryhmä käsitteli pormestarin johdolla talouden tasapainottamistoimia 2.10. Pormestari Anna-Kaisa Ikosen talousarvioehdotus julkistetaan 28.10. Ehdotus rakentuu ja tarkentuu johtoryhmän linjausten pohjalta.

Tampereen on vähennettävä menojaan ja lisättävä tulojaan yhteensä 60 miljoonan euron edestä. Kaupungin heikentyneen taloustilanteen taustalla ovat valtionosuuksien leikkaukset, mikä vie kaupungilta tuloja ensi vuonna 45 miljoonaa euroa sekä yhteisöverotuoton noin 20 milj. euron väheneminen. Johtoryhmä linjasi yleiset periaatteet, joiden mukaan talousarvion tavoite kohdennetaan henkilöstömenoihin, hallinnon keventämiseen, toiminnan tehostamiseen ja investointeihin. Ensi vuoden talousarvion valmistelu jatkuu näiden linjausten mukaisesti.

Ensi vuonna ja taloussuunnitelmakaudella 2014 - 2017 talouden epätasapaino korjataan tekemällä muutoksia palveluiden määrään ja palveluverkkoihin, vähentämällä henkilöstön määrää eläköitymisen ja työpaikkojen vaihtamisen kautta sekä hakemalla lisää tuloja. Tampere jatkaa myös kaupungin palvelutuotannon kannalta tarpeettoman omaisuuden myyntiä vauhdittaakseen kestävyysvajeen korjaamisen kannalta tärkeiksi katsottavia investointeja. Tampereen kaupunki jatkaa ja konkretisoi keväällä 2013 hyväksyttyä ns. kymmenen kohdan rakennemuutosohjelmaa, jolla tavoitellaan jo ensi vuoden aikana huomattavia säästöjä.


Teksti Jukka Männikkö