Siirry sisältöön

Tampereen talous tasapainoon uudistuksilla ja rakenteellisilla muutoksilla

Julkaistu 28.10.2013 10.12

Tampereen kaupungin pormestari Anna-Kaisa Ikonen esitteli maanantaina 28.10.2013 Muutosbudjetiksi nimetyn talousarvioesityksensä vuodelle 2014. Ensi vuoden budjetissa tartutaan talouden haasteisiin uudistamalla palvelutuotantoa nykyistä tehokkaammaksi ja vahvistamalla tulopohjaa. Kaupunki vahvistaa myös elinkeinopoliittista otettaan ja hakee uusia välineitä vaikean työttömyystilanteen ratkaisuun.

- Rahoituspohjasta puuttuu ensi vuonna valtionosuuksia 45 miljoonaa euroa ja yhteisöveroja noin 20 miljoonaa euroa. Kun samaan aikaan palvelutarpeet kasvavat, tasapainoisen talousarvion tekeminen oli poikkeuksellisen hankalaa, kertoo pormestari Ikonen. Talousarvioesitys hyväksytään kaupunginvaltuustossa 18.11.2013.

Talousarvioesityksen loppusumma on 1,671 miljardia euroa. Tulopohjan suurta vajetta on tasapainotettu karsimalla toimintamenoja ja investointeja sekä lisäämällä verotuloja. Pormestari Ikonen esittää, että kaupungin tuloveroprosenttia korotetaan 0,75 prosenttiyksiköllä, joten ensi vuonna tuloveroprosentti olisi 19,75.

- Korotuksen jälkeenkin veroprosentti on kaupunkiseudun matalin ja selvästi alle koko maan keskiarvon. Palvelutaso kyetään näin pääosin turvaamaan, mutta on selvää, että hyvin kireä talousarvio ei mahdollista palveluiden laajentamista, Ikonen toteaa.

Toimintamenojen kasvu kuriin

Ensi vuonna kaupungin verotulojen arvioidaan kasvavan 5,9 prosenttia eli 48 miljoonaa euroa. Valtionosuusleikkausten vuoksi kaupungin saamat valtionosuudet vähenevät kuluvan vuoden summasta 1,9 miljoonaa euroa. Tampereen kaupungin perimiin maksuihin eli sen saamiin toimintatuloihin tehdään ensi vuonna kustannuskehityksen ja inflaation mukaisia korotuksia.

Kiinteistöveroista vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosenttia esitetään korotettavaksi 0,05 prosenttiyksiköllä. Korotuksen jälkeen se olisi 0,50 prosenttia. Lisäksi yleishyödyllisille yhteisöille esitetään 0,25 prosentin kiinteistöveroa ja rakentamattomalle rakennuspaikalle 3,00 prosentin kiinteistöveroa.

Kaupungin ensi vuoden toimintamenot eivät kasva tämän vuoden tilinpäätösennusteeseen verrattuna. Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala muistuttaa, että menojen kasvua on tulevinakin vuosina hillittävä voimakkaasti:

- Menojen kasvattamiseen ei ole luvassa suuria lukuja, koska verotulojen kasvu pysyy matalana.

Vuoden 2014 talousarviossa käyttötulojen ja -menojen erotuksena muodostuva toimintakate on 1 094,8 miljoonaa euroa negatiivinen. Toimintakate kertoo sen, paljonko menoista on katettava verotuloilla ja valtionosuuksilla.

Talousarvioesityksessä vuosikate on 84,8 miljoonaa euroa positiivinen, ja vuosikate kattaa täysin poistot. Vuosikate ilmoittaa sen, paljonko kaupungin tulorahoituksesta jää investointeihin, lainanlyhennyksiin ja muihin pitkävaikutteisiin menojen kattamiseen.

Koko taloussuunnitelmakauden tavoitteena on tasapainottaa kaupungin talous jatkamalla toiminnan tehostamista ja tiukkaa menokuria. Taloussuunnitelmavuosien nettomenojen keskimääräinen vuotuinen kasvu on tarkoitus puristaa 1,9 prosenttiin.

Tampereen kaupungin henkilöstömenot ovat ensi vuonna 671,8 miljoonaa euroa. Henkilöstöstä valtaosa eli 72 prosenttia on hyvinvointipalveluissa, jonka henkilöstömenot ovat 481,8 miljoonaa euroa. Vuonna 2014 suunniteltu henkilöstömäärä on 14 065 henkilötyövuotta. Tavoitteena on vähentää 220 henkilötyövuotta ensi vuoden kuluessa hyödyntämällä eläköitymistä ja jättämällä täyttämättä vapautuvia tehtäviä.

Pormestari Ikosen mukaan byrokratiatalkoilla vapautetaan resursseja hallinnollisista tehtävistä palvelutehtäviin. Panostamalla työhyvinvointiin vähennetään sairauspoissaoloja ja parannetaan tuottavuutta.

- Kaupungin tulorahoitus ei riitä nykyisen tasoisten palveluiden säilyttämiseen ilman, että aktiivisesti kehitetään uusia toimintatapoja ja parannetaan tuottavuutta. Samaan aikaan on tärkeää huolehtia myös siitä, että kaupunki on vetovoimainen työnantaja ja kaupungin palvelukseen saadaan ammattitaitoista henkilöstöä, Ikonen muistuttaa.

Rantaväylän tunnelin rakentaminen vauhtiin

Tampere panostaa lähivuosina voimakkaasti tulevaisuutta turvaavien investointien toteuttamiseen.

- 175 miljoonan euron investointitaso on korkea, sillä vaikeidenkin aikojen keskellä on uskallettava rakentaa huomisen menestyvää kaupunkia. Investoinnit ovat tärkeitä niin kaupunkikehityksen kuin työllisyydenkin kannalta, sanoo pormestari Ikonen.

Tampereen työttömyys on edelleen huomattavasti muuta maata korkeampi: noin 16 prosenttia työvoimasta on työttömänä.

Talousarvioesityksen vuosikate kattaa investoinneista 49 prosenttia. Investointien rahoittamiseen Tampere ei tarvitse ensi vuonna lisää lainaa. Talousjohtaja Jukka Männikkö on kuitenkin huolissaan tulorahoituksen ja investointien välisestä suhteesta. Hän varoittaa velkaantumisen nopeasta vauhdista.

- Kun korkotaso kääntyy nousuun, kaupungin lainanhoitokustannukset nousevat. Tämän vuoksi velkaantuminen on huolestuttavaa, Männikkö huomauttaa.

Suurimpia investointeja ovat ensi vuonna talonrakennus- ja kaupunkiympäristön kehittämisinvestoinnit sekä Rantaväylän tunnelin toteuttaminen. Talousarvioesityksessä talonrakennusinvestointeihin osoitetaan 49 miljoonaa euroa, kaupunkiympäristön kehittämiseen 34,9 miljoonaa euroa ja Rantaväylän tunnelin rakentamiseen 33,5 miljoonaa euroa.

Talonrakennusinvestoinneista noin 15 miljoonaa suunnataan varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. Lisäksi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sisäilmaongelmien korjaamiseen osoitetaan 3 miljoonaa euroa.

Ensi vuonna valmistuvat Kalkunvuoren ja Niemenrannan päiväkodit ja Metsäniityn kohde käynnistyy. Myös Tampereen kansainvälisen koulun 20 miljoonan euron perusparannus ja laajennus käynnistyy ensi vuonna Amurissa. Lisäksi aloitetaan Vehmaisten koulun ja päiväkodin rakentaminen.

Kulttuuri- ja vapaa-aika palveluiden talonrakennusinvestointeja tehdään ensi vuonna talousarvioesityksen mukaan 17 miljoonalla eurolla. Suurin hanke on Tampereen uintikeskuksen perusparannus, johon on varattu 6,0 miljoonaa euroa. Näsilinnan perusparannukseen on varattu 3,8 miljoonaa euroa.

<TABLE class=table2_table border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD class=tableheader colSpan=2><B>Tampereen kaupungin talousarvio 2014 lukuina</B></TD></TR> <TR> <TD class=table2_td>Asukasluku 31.12.2014</TD> <TD class=table2_td>222 100 henkilöä</TD></TR> <TR> <TD class=table2_td>Tuloveroprosentti</TD> <TD class=table2_td>19,75</TD></TR> <TR> <TD class=table2_td>Talousarvion loppusumma</TD> <TD class=table2_td>1,671 miljardia euroa</TD></TR> <TR> <TD class=table2_td>Toimintamenojen kasvu</TD> <TD class=table2_td>00,0 prosenttia</TD></TR> <TR> <TD class=table2_td>Vuosikate</TD> <TD class=table2_td>84,8 miljoonaa euroa</TD></TR> <TR> <TD class=table2_td>Tulos</TD> <TD class=table2_td>0</TD></TR> <TR> <TD class=table2_td>Investoinnit yhteensä </TD> <TD class=table2_td>175 miljoonaa euroa</TD></TR> <TR> <TD class=table2_td>Lainamäärä vähenee/asukas</TD> <TD class=table2_td>61,0 euroa</TD></TR> <TR> <TD class=table2_td>Lainaa euroa/asukas</TD> <TD class=table2_td>1677 euroa</TD></TR></TBODY></TABLE>

Lisätietoja:;

Pormestari
Anna-Kaisa Ikonen
p. 040 800 4362

Konsernijohtaja
Juha Yli-Rajala
p. 040 743 6356 tai [email protected]

Talousjohtaja
Jukka Männikkö
p. 050 576 7539 tai [email protected]


Teksti Raija Lindell