Siirry sisältöön

Jäteveden käyttömaksuun lisäkorotus

Julkaistu 25.10.2013 16.26

Veden ja jäteveden käyttömaksuihin sekä perusmaksuihin tulee korotuksia 1.1.2014 alkaen. Jäteveden käyttömaksuun tehdyn lisäkorotuksen jälkeen jäteveden käyttömaksu nousee 0,09 €/m3 (sis. alv 24 %). Talousveden käyttömaksuun tulee jo aiemmin päätetty 0,05 €/m3 (sis. alv 24 %) korotus. Korotus käyttömaksuissa on yhteensä 4,3 prosenttia.

Lisäksi veden ja jäteveden perusmaksuihin tulee jo aiemmin 19.9.2013 päätetty 5 prosentin korotus. Tampereen Veden johtokunta hyväksyi hinnat uudelleenkäsittelyssä 24.10.2013. Syy uuteen käsittelyyn oli se, että Tampereen kaupungin johtoryhmä käsitteli kokouksessaan 2.10.2013 talouden uusia tasapainottamistoimia, joiden pohjalta pormestarin talousarvioehdotus vuodelle 2014 valmistellaan. Tampereen Veden osalta esitys sisältää liikeylijäämätavoitteen korottamisen 500 000 euroa alkuperäistä talousarviota enemmän.

Tampereen Veden alkuperäisen talousarvion laadinnan yhteydessä käyttö- ja investointimenoja karsittiin, jotta maksujen korotukset voitiin pitää mahdollisimman pieninä.

Lähes ennallaan pysyvä vedenmyynti, lisääntyneistä investointitarpeista johtuva poistojen määrän nopea kasvu sekä käyttömenojen nousu materiaali- ja palveluhankinnoissa mm. jätevedenpuhdistuksen kiristyneiden lupaehtojen vuoksi, aiheuttavat tehostamistoimenpiteistä huolimatta maksujen korotustarpeen. Investointeja lisäävät vuonna 2014 vesihuoltoverkostojen uusiminen sekä Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneeraus. Investointien kokonaismäärä vuonna 2014 on noin 26,5 milj. €.

Arvonlisäverolliset käyttömaksut ovat 1.1.2014 alkaen: talousvesi 1,26 €/m3, (2013: 1,22 €/m3) ja jätevesi 1,90 €/m3 (2013: 1,80 €/m3).

Arvonlisäverolliset perusmaksut ovat 1.1.2014 alkaen:
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="90" width="523"> <tbody><tr><td>Mittarikoko mm</td><td>≤ 20</td><td>≤ 30 </td><td>≤ 40</td><td>≤ 50</td><td>≤ 80</td><td>≤ 100</td></tr><tr><td>Perusmaksu, vesi (€/kk)</td><td>7,23</td><td>27,44</td><td>59,46</td><td>81,43</td><td>103,39</td><td>123,65</td></tr><tr><td>Perusmaksu, jätevesi (€/kk)</td><td>7,23</td><td>27,44</td><td>59,46</td><td>81,43</td><td>103,39</td><td>123,65</td></tr> </tbody></table>
Tampereen Veden tavoitteena on olla vertailuhinnaltaan alle suurten vesilaitosten keskitason. Vesilaitosyhdistyksen 1.2.2013 kokoaman selvityksen mukaan Tampereen Veden vertailuhinta on kerrostalojen osalta suurten laitosten halvin ja omakotitalojen osalta viidenneksi halvin. Kerrostalon vertailuhinta oli 0,54 €/m3 (-14 %) ja omakotitalon vertailuhinta 0,50 €/m3 (- 10 %) keskiarvoa halvempi.

Perus- ja käyttömaksujen korotukset nostavat vesi- ja jätevesimaksujen vertailuhintaa 4,1 %. Vertailuhinnassa on otettu huomioon käyttömaksun lisäksi perusmaksun ja liittymismaksun vaikutus asiakkaalta perittävän veden ja jäteveden kokonaishintaan. Näin laskettu vertailuhinta vastaa kuluttajalle veden käytöstä aiheutuvia kustannuksia käytettyä vesikuutiometriä kohden.

Teksti Heidi Rauhamäki