Siirry sisältöön

Tampereen kaupungin toimintamallia arvioidaan kokonaisuutena

Julkaistu 24.10.2013 15.10

Tampereen kaupungin toimintamallin toimivuus ja uudistustarpeet aiotaan arvioida kokonaisuutena. Kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa 23.10. linjattiin tulevan arviointityön tarkempi toteutus, arviointikohteet, kriteerit ja aikataulu.

Tampereen kaupungin toimintamalli otettiin käyttöön vuoden 2007 alussa. Malli rakentuu pormestarimallista, tilaaja–tuottaja-mallista ja asiakaslähtöisistä prosesseista. Toimintamalli edellyttää uudistamista vastaamaan paremmin tulevaisuuden muuttuvia tarpeita, joten mallin kaikki kolme osa-aluetta halutaan nyt arvioida kokonaisuutena.

Suunnittelukokouksen yhteisenä näkemyksenä oli, että arvioinnilta toivotaan selkeitä tuloksia ja johtopäätöksiä. Arvioinnissa tulisi kiinnittää huomiota siihen, miten toimintamalli toimii tulevaisuuden haasteita ja kaupunkistrategian keskeisiä painotuksia vasten.

- Keskeisiä taustatekijöitä arvioinnissa ovat muun muassa yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen korostuminen, palvelujen uudistaminen, kuntatalouden kireys ja kuntauudistuksen mukanaan tuomat muutokset, sanoo pormestari Anna-Kaisa Ikonen.

Arvioinnin ohjausryhmänä toimii kaupunginhallituksen suunnittelukokoukseen osallistuvat henkilöt sekä sisäisen tarkastuksen johtaja. Arviointi toteutetaan kumppanuushankkeena Tampereen yliopiston kanssa. Työssä hyödynnetään vuonna 2009 tehtyä toimintamallin arviointia, joka tehtiin kaupungin ja yliopiston johtamiskorkeakoulun yhteistyönä. Tampereen yliopiston yhdyshenkilönä suunnitteluvaiheessa toimii kehittämispäällikkö Pasi-Heikki Rannisto ja Tampereen kaupungin yhdyshenkilönä tutkimus- ja arviointipäällikkö Sari Mäntylä.

Arviointityön projektisuunnitelma tuodaan kaupunginhallituksen suunnittelukokouksen käsittelyyn joulukuussa 2013. Hyväksytty projektisuunnitelma on edellytys varsinaisen arvioinnin käynnistämiselle. Projektisuunnitelmassa esitetään myös arvioinnin kustannusarvio. Arviointi halutaan toteuttaa nopealla aikataululla siten, että vuoden 2014 kesällä saataisiin esille jo ensimmäisiä tuloksia ja loppuraportti olisi valmiina ensi vuoden loppuun mennessä.


Teksti Aila Rajamäki