Siirry sisältöön

Tampere jatkaa taloustalkoita

Julkaistu 21.10.2013 21.18

Tampereen kaupungin välitilinpäätökseen perustuva tilinpäätösennuste koko vuodelle 2013 on lähes 40 miljoonaa alijäämäinen. Kaupunginvaltuusto sai tänään 21.10.2013 tiedoksi tämän vuoden välitilinpäätöksen ajalta 1.1. – 31.8.

Kaupungin tulos välitilinpäätöksessä on 10,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Alkuvuoden tulosta parantaa näennäisesti lomapalkkavelan muutos, joka kirjataan tilinpäätöksen ja välitilinpäätöksen

- Kaupungin taloudellista tilannetta selittää rakenteellinen epätasapaino, joka on syntynyt kuntien lisääntyneistä ja laajentuneista tehtävistä sekä palvelutarpeiden kasvusta. Lisätarpeita on tullut erityisesti päivähoidon ja ikäihmisten palveluihin sekä terveyspalveluihin. Samanaikaisesti valtionosuuksia on leikattu rajusti. Myös verotulojen kasvu on hidastunut ja työllisyyshoitoon liittyvät kulut ovat kasvaneet heikon yleisen taloustilanteen vuoksi, sanoo konsernijohtaja Juha Yli-Rajala.

Nettomenojen vertailukelpoinen kasvu on alkuvuoden osalta 3,7 prosenttia, kun vertailussa huomioidaan lomapalkkavelan muutoksen lisäksi toisen asteen oppilaitoksen Tredun vaikutus. Verorahoituksen kasvu ilman Tredun tuomaa valtionosuuksien lisäystä on alkuvuoden osalta 4,4 prosenttia.

Alkuvuoden nettoinvestointien toteutuma on 60,1 miljoonaa euroa ja lainakanta 391,8 miljoonaa euroa eli 1 785 euroa asukasta kohden. Lainakanta on kasvanut vuoden alusta 27,7 miljoonaa euroa. Kaupungin asukasmäärä on kovassa kasvussa; alkuvuoden lisäys on 2006 asukasta ja elokuun lopussa tamperelaisia oli 219 427 henkilöä.

- Helmikuussa käynnistetty tasapainottamisohjelma on hillinnyt nettomenojen kasvua, joka on pienentynyt edellisvuoden 6,6 prosentin tasosta 3,7 prosenttiin. Ohjelman ansiosta kaupungin tulosennuste vuodelle 2013 on kohentunut 5,6 miljoonalla eurolla. Tästä kuuluvat kiitokset kaupungin henkilöstölle ja toimintayksiköille. Palkattomien vapaiden ja vaihtuvuuden ennustetaan tuovan noin 4 miljoonan euron säästöt tämän vuoden aikana. Talouden tasapainottamisen tavoite on kuitenkin vielä kaukana, joten lisäsäästöjä tarvitaan, Yli-Rajala sanoo.

Työttömyys on suuri ongelma – hoitotakuu toteutui osittain

Työttömyystilanne on edelleen heikentynyt. Elokuun lopussa yli 17 000 henkilöä eli 15,7 prosenttia tamperelaisesta työvoimasta oli työttömänä. Kaupunkistrategian tavoitteista 59 eteni osittain tavoitteiden mukaisesti, 11 uhkaa jäädä saavuttamatta ja 13 tavoitteen saavuttamista ei voida vielä arvioida.

Hoitotakuu toteutui perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa, mutta ei erikoissairaanhoidon kaikilla erikoisaloilla. Sosiaalitakuu toimeentulohakemusten käsittelyssä ei toteutunut Tampereella 29,1 prosentin, eikä Orivedellä 2,7 prosentin osalta tapauksista. Lastensuojelutarpeen selvittämistä ei pystytty tekemään lain edellyttämässä ajassa 21,9 prosentissa tapauksista.

Liikennehankkeista kaupunkiraitiotien suunnittelu on edennyt aikataulun mukaisesti. Sen sijaan Tampere-Pirkkalan lentokentän terminaali 2:n laajennus- ja muutostöiden aloittaminen on viivästynyt.

- Välitilinpäätöksen antama ennuste asettaa suuria haasteita vuoden 2014 talousarvion valmisteluun. Talouden suunnan muuttaminen näin isossa kaupungissa ei onnistu nopeasti. Kuluvana vuonna käynnistyneitä taloustalkoita jatketaan siis edelleen vuonna 2014 ja viimeistään vuonna 2015 kaupungin tavoitteena on saavuttaa jälleen ylijäämäinen tulos, Yli-Rajala sanoo.


Teksti Ari Järvelä