Siirry sisältöön

Vanhusneuvosto antoi lausunnon ikäihmisten palvelujen uudistamissuunnitelmasta

Julkaistu 21.10.2013 8.33

Tampereen vanhusneuvosto antoi kokouksessaan 15.10.2013 lausunnon ikäihmisten palvelurakenteen uudistamissuunnitelmasta. Lausunto annettiin ikäihmisten palveluiden virkamiehille ja lautakunnalle.

Vanhusneuvoston mielestä uudistuksen tavoite palveluiden painopisteen siirtämisestä perinteisestä laitoshoidosta kotona asumiseen on hyvä, kunhan se toteutetaan ikäihmisten elämänlaatua ja itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Onnistunut palvelurakenteen uudistus vaatii myös motivoituneen henkilökunnan: henkilöstö on otettava mukaan uudistustyöhön alusta alkaen.

Vanhusneuvosto on kuitenkin huolissaan uudistuksen tiukasta aikataulusta – uudistus olisi määrä toteuttaa vuoteen 2020 mennessä. ”Uudistuksen toteuttaminen tuossa aikataulussa vaatii lisää henkilökuntaa ja silti täytyy olla myös valmius joustaa aikataulussa, jos se havaitaan liian kunnianhimoiseksi”, toteaa vanhusneuvosto lausunnossaan.

Kotona asuminen mahdollisimman pitkään edellyttää kotihoidon kehittämistä, mutta se yksin ei riitä. Myös kotikuntoutusta ja lääketieteellisen avun saamista kotiin on lisättävä. Lisäksi yksinäisyys on kotona asuville usein ongelma, siksi kotiin tai sen lähistölle tulee tarjota liikunta- ja kulttuuripalveluita sekä muita matalan kynnyksen sosiaalisia tapahtumia.

Vanhusneuvosto totesi kokouksessaan, että on hyvä myös korostaa tiedotuksessa kaupunkilaisille, että sairaalapaikka tulee vastaisuudessakin löytymään kaikille sitä tarvitseville eikä tehostettuun palveluasumiseen pääseminen ole tuloista kiinni.

Tampereen vanhusneuvosto aikoo jatkossakin seurata palvelurakenteen uudistamista.

– Monet vanhusneuvoston esittämistä riskeistä on kyllä huomioitu suunnitelmissa, mutta vanhusneuvoston täytyy olla tarkkana, että luvatut asiat myös tehdään. Hyvin suunniteltu on vain puoliksi tehty, toteaa vanhusneuvoston puheenjohtaja Arja Ojala.

Vanhusneuvosto on kaupunginhallituksen nimeämä yhteystyöelin. Vanhusneuvosto seuraa ja on kiinnostunut kaikista tamperelaista ikääntynyttä väestöä yhteisesti koskevista asioista. Vanhuspalvelulain myötä jokaisen kunnan on asetettava vanhusneuvosto viimeistään 1.1.2014.

Koko lausunto löytyy vanhusneuvoston internetsivuilta www.tampere.fi/vanhusneuvosto


Teksti Kirsi Nurmio