Siirry sisältöön

Viola-kodissa, Taatalassa ja Keinupuistossa viihdytään

Julkaistu 10.10.2013 10.46

Viola-kodin, Taatalan ja Keinupuiston palvelutalon asiakkaat ovat hyvin tyytyväisiä saamiinsa palveluihin. Tampereen kaupunki selvitti ensimmäistä kertaa näiden kolmen palvelutalon pitkäaikaisten asumispalvelujen sekä päivä- ja palvelukeskuspalvelujen asiakkaiden mielipiteitä. Asiakastyytyväisyyskyselyt tehtiin kesä–elokuussa 2013. Aikaisemmin taloissa asiakastyytyväisyyskyselyjä on tehty palveluntuottajien toimesta.

Palvelukotien asukkailta kysyttiin heidän mielipiteitä saamastaan hoidosta, kohtelusta, itsemääräämisoikeudestaan, vierailuista, viihtyisyydestä ja turvallisuudesta. Selvitystä varten haastateltiin 83:a pitkäaikaisen asumispalvelun asiakasta.

Palvelukotien asukkaista 96 prosenttia koki saavansa palvelukodissa hyvää hoitoa. 88 prosenttia vastanneista sai mielestään hoitohenkilökunnalta tarpeeksi aikaa itselleen, vaikka henkilökunta koettiinkin kiireiseksi. Yli 97 prosenttia vastanneista oli sitä mieltä, että he saavat elää palvelukodissa haluamansa kaltaista elämää. Myös ulkoilumahdollisuuksiin oltiin tyytyväisiä.

Osa kaipasi palvelukodissa läheisiään, enemmän juttuseuraa ja lisää erilaista ohjelmaa. Jotkut taas huolehtivat tulojensa riittävyydestä, mutta kokonaisuutena palvelukoteja pidetään viihtyisinä ja turvallisina asuinpaikkoina, joissa asukkaista huolehditaan hyvin.

Päivä- ja palvelukeskuksen käyttäjiltä kysyttiin palvelujen tärkeydestä, tyytyväisyydestä palveluihin, kokonaisarviota palveluista ja vapaata palautetta toiminnasta.

Päiväkeskuspalvelujen selvitystä varten haastateltiin 109 päiväkeskusasiakasta. Vastaajille tärkeintä päiväkeskuksessa oli sosiaalinen toiminta, toiseksi ateriointi ja kolmanneksi kulttuurihetket. Keskimäärin tyytyväisimpiä kävijät olivat sauna- ja pesupalveluihin, sosiaaliseen toimintaan ja kulttuurihetkiin, mutta muuhunkin toimintaan oltiin tyytyväisiä. Kävijät olivat hyvin tyytyväisiä myös henkilökunnan työskentelyyn.

Palvelukeskuskyselyn aineisto kerättiin palvelukeskuksiin jaetulla kyselylomakkeella, joita saatiin takaisin 53 kappaletta. Palvelukeskuksessa käymisen koettiin tukevan hyvin kotona asumista. Tärkeimpänä palvelukeskuksessa pidettiin ateriapalveluita ja muiden ihmisten tapaamista. Käyntejä pidettiin tärkeinä ja virkistävinä ja toimintaan oltiin hyvin tyytyväisiä.

Viola-koti, Taatala ja Keinupuisto ovat yksityisten toimijoiden ylläpitämiä palvelutaloja, joilta Tampereen kaupunki ostaa palveluita.


Teksti Marika Haapala