Siirry sisältöön

Palvelujen yhdistyminen tuo muutoksia asiakasmaksuihin

Julkaistu 16.10.2013 12.01

Tampereen ja Oriveden kaupungit ovat hiomassa yksityiskohtia valmistellessaan Oriveden perusterveydenhuollon, vanhus- ja vammaispalvelujen sekä ympäristöterveydenhuollon yhdistymistä Tampereen kaupungin palveluihin vuoden 2014 alusta. Muutoksia on odotettavissa muun muassa kotihoidon asiakasmaksuihin, jotka tulevat Tampereen päätösten mukaisiksi.

Koska maksujen perusteet ovat Tampereella erilaiset kuin Orivedellä, on orivesiläisten kotihoidon asiakkaiden palvelu- ja hoitosuunnitelmat tarkistettava. Tällä hetkellä asiakasta laskutetaan Orivedellä kotihoidon palvelusta käyntikertojen mukaan kun taas Tampereella laskutetaan siitä ajasta, minkä kotihoidon työntekijä on asiakkaan luona.

- Palvelu- ja hoitosuunnitelmassa katsotaan asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa, mitä palveluja asiakas tarvitsee ja arvioidaan aika, mitä kotihoidon työntekijältä menee näiden palvelujen suorittamiseen, toteaa asiakasmaksupäällikkö Juho Tervo Tampereen kaupungin asiakasmaksutoimistosta.

Kun verrataan tämän vuoden asiakasmaksuja kotihoidossa Orivedellä ja Tampereella, maksut ovat asiakkaalle Tampereella jonkin verran edullisemmat kuin Orivedellä. Ensi vuoden asiakasmaksuista päättää Tampereen ikäihmisten palvelujen lautakunta joulukuussa.

Orivedellä saa noin 180 asiakasta säännöllistä kotihoitoa. Tukipalveluja saavat mukaan lukien asiakkaita on yhteensä noin 300.

Asiakasmaksupäällikkö Juho Tervo arvelee, että asiakasmaksujen laskutus saattaa ensi vuoden alussa viivästyä, kun Tampere saa lisää uusia laskutettavia.

Asiakasmaksuista järjestetään yleisötilaisuus Oriveden Tähtiniemikodissa tiistaina 26.11. kello 17. Asiasta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

Aikuisneuvola siirtyy maaliskuussa 2014 Orivesi-taloon. Aikuisneuvola on nimensä mukaan tarkoitettu aikuisväestölle ja se toimii jatkossa myös seniorineuvolana ikäihmisille. Aikuisneuvolassa terveydenhoitaja antaa henkilökohtaista terveysneuvontaa, seuraa asiakkaan terveydentilaa, tarkkailee verenpainetta, antaa rokotuksia ja toimii kansansairauksien kuten diabeteksen sekä valtimo- verenpainetautien ennaltaehkäisemiseksi. Neuvolan palveluihin kuuluu myös sairaanhoidollisia toimenpiteitä.

Neuvolapisteen oheen tulee myös hoitotarvikejakelu, joka on avoinna muutamana päivänä viikossa.

Oriveden terveysasemalla on sairaanhoitajan vastaanotto.

Orivesiläiset voivat sairauteen ja terveydenhoitoon liittyvissä asioissa ottaa yhteyttä Tampereen kaupungin terveyspalvelujen neuvontaan. Sairaanhoitaja antaa hoito-ohjeita, arvioi hoidon tarpeen ja tarvittaessa ohjaa oikeaan hoitopaikkaan. Terveyspalvelujen neuvontanumero on 03 10023 ja sairaanhoitaja vastaa siellä viikon jokaisena päivänä ympäri vuoden kello 7-22.

Lääkärin vastaanottoajan orivesiläiset asiakkaat varaavat suoraan omalta terveysasemaltaan.

Tampereen kaupunki on käynnistänyt kilpailutuksen kuuden omalääkärin työpanoksesta Oriveden terveysasemalle ensi vuoden alusta lähtien. Päätös palveluntuottajasta tehdään tarjousten perusteella marraskuun loppupuolella.

Tavoitteena on saada Orivedelle ammattitaitoisia, pitkäaikaisia ja toimintaan sitoutuneita lääkäreitä. Heidän työhönsä sisältyy myös äitiys- ja lastenneuvolan, kouluterveydenhuollon ja kotisairaanhoidon lääkärin tehtäviä.

Tarjouspyynnössä pyydetään palveluntarjoajalta esitys muun muassa siitä, miten tarjoaja varmistaa lääkärityöpanoksen pysyvyyden Oriveden terveysasemalla.

Tampere haluaa Orivedelle omalääkäri - omahoitaja –työparimallin. Orivesiläisten on päästävä vastaanotolle kiireellisessä tapauksessa viimeistään kolmen arkipäivän kuluessa ja kiireettömissä tapauksissa kymmenen arkipäivän sisällä.

Terveyskeskusmaksuissa siirrytään noudattamaan Tampereen käytäntöä eli vuosittain kolmesta ensimmäisestä käynnistä peritään 13.80 euroa käyntikerralta ja sen jälkeen käynnit ovat potilaalle maksuttomia.


Teksti Tuula Ala-Honkola