Siirry sisältöön

Koukkuniemen asukkaiden omaiset tyytyväisiä läheistensä saamaan hoitoon

Julkaistu 10.10.2013 10.48

Koukkuniemen vanhainkodin asukkaiden omaiset kokevat läheistensä saavan hyvää hoitoa Koukkuniemessä. Tämä selviää kesä-elokuussa 2013 tehdystä Koti Koukkuniemessä 4 -asiakastyytyväisyyskyselystä, jossa selvitettiin Koukkuniemen asukkaiden omaisten ja muiden vierailijoiden käsityksiä omaistensa hoidosta.

Nyt toisen kerran tehtyyn kyselyyn saatiin 124 vastausta omaisilta ja muilta vierailijoilta. Edellinen vastaava kysely tehtiin vuonna 2010. Asukkaiden omaa tyytyväisyyttä taas on mitattu kyselyillä vuosina 2008 ja 2012.

91 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että läheinen saa hyvää hoitoa Koukkuniemessä ja 88 prosentin mielestä läheisellä on hyvä olla Koukkuniemessä koko ajan tai melkein aina.

Vastaajat pitivät henkilökuntaa ammattitaitoisena ja 80 prosentin mielestä henkilökunta kohtelee heidän läheisiään hyvin. Vastanneista 70 prosenttia koki läheisensä saavan riittävästi aikaa Koukkuniemen henkilökunnalta. Kolmen vuoden takaiseen kyselyyn verrattuna tyytyväisyys henkilökunnan ajan riittävyyteen on selvästi noussut, sillä vuonna 2010 vain 49 prosentin mielestä heidän läheisensä sai tarpeeksi aikaa henkilökunnalta.

Puolet vastanneista on sitä mieltä, että heidän läheisensä pääsee riittävästi ulos. Vaikka parannettavaa vielä on, silti läheisen ulkoilun määrään tyytyväisten osuus on kasvanut vuodesta 2010, jolloin vastaava luku oli vain 34 prosenttia.

Kyselyn mukaan läheisillä on omaisten mielestä pääosin hyvä olla Koukkuniemessä. Koukkuniemeä pidetään viihtyisänä ja turvallisena asuinpaikkana, jossa läheisestä huolehditaan hyvin. Lisää viihtyvyyttä toisi muun muassa viriketoiminnan, sosiaalisten suhteiden ja ulkoilun lisääminen. Lisäksi henkilökuntaa toivottiin edelleen lisää Koukkuniemeen, jotta hoidettaville olisi enemmän aikaa ja he saisivat yksilöllisempää hoitoa.


Teksti Marika Haapala