Siirry sisältöön Siirry suoraan hakuun

Vähän kotipalvelua tarvitsevien asiakasmaksut nousevat

Julkaistu 24.1.2013 18.53

Tampereen kaupunki siirtää ikäihmisten palveluiden painopistettä paljon apua ja hoivaa tarvitsevien auttamiseen. Tämä suuntaus näkyy myös asiakasmaksujen korotuksissa, joista ikäihmisten palveluiden lautakunta päätti kokouksessaan 24.1.2013. Korotukset tulevat voimaan huhtikuun alussa.

Jos esimerkiksi yksin asuva ikäihminen tarvitsee säännöllistä ja jatkuvaa kotipalvelua tai kotisairaanhoitoa vain 1 - 4 tuntia kuukaudessa, hänen asiakasmaksunsa nousee 6,5 prosenttiyksikköä. Jos avuntarve on yli 41 tuntia kuukaudessa, asiakasmaksu pysyy nykyisellään.

Asiakkaan tarvitsemat palvelut on kirjattu hänen henkilökohtaiseen palvelusuunnitelmaansa. Kotihoidon palvelujen turvin asiakas selviää päivittäisistä toiminnoistaan kuten esimerkiksi ruokailusta, peseytymisestä ja pukeutumisesta. Tarvittaessa hän saa myös kotisairaanhoidon palveluja kuten esimerkiksi haavahoitoja ja terveydenhuollollista seurantaa.

Asiakas saa tarvittaessa palvelua useita kertoja vuorokaudessa joko omaan kotiinsa tai asumispalveluyksikköön.

Laki säätää maksuperusteisiin maksimiprosentin bruttotuloista. Bruttotulojen lisäksi maksuun vaikuttaa se, asuuko asukas yksin vai perheessä.

Kun uudet asiakasmaksut tulevat voimaan, vähän palveluja tarvitsevan ikäihmisen tai hänen omaisensa kannattaa tarkistaa, olisiko palvelut kannattavampaa hankkia yksityiseltä palveluntuottajalta. Silloin palveluista suoritettaviin maksuihin saisi myös kotitalousverovähennyksen.

Asiakasmaksuja käsitellessään ikäihmisten palveluiden lautakunta päätti, että suurituloisen asiakkaan asiakasmaksu ei voi olla yli 45 euroa tunnilta.

Tampereen kaupunki ostaa määrärahojen puitteissa kotihoidon asiakkailleen yksityistä siivouspalvelua.

Huhtikuun alusta alkaen siivousta ei enää osteta niihin yhden hengen talouksiin, joiden tulot ylittävät kuukaudessa 1180 euroa ja kahden hengen talouksiin, jos tulot ylittävät 2 200 euroa kuukaudessa.

Ikkunan, saunan ja parvekelasien pesua saavat vain ne henkilöt, joilla on oikeus siivouspalveluun. Ikkunat pestään vain kerran vuodessa.

Joillekin asiakkaille on jo ehditty tehdä tätä vuotta koskevat määräaikaiset tukipalvelupäätökset. Näitä päätöksiä lautakunnan tekemät muutokset eivät koske.

Ikäihmisten palveluiden lautakunta päätti myös korottaa kuljetusaterian hintaa 50 sentillä 5,90 euroon ateriaa kohti.

Tehostetussa palveluasumisessa asuvan ateriamaksu nousee päivässä kahdella eurolla. Uusi hinta on 11 euroa vuorokaudessa ja se sisältää kaikki päivään liittyvät ateriat.

Sauna ja siihen oheen saatava kylvettäjän palvelu maksaa kahden euron hinnankorotuksen jälkeen 5 euroa.

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen. Lautakunnan jäsen Petri Siuro (vihreät) esitti Ilkka Järvelän (vasemmistoliitto) kannattamana muun muassa, että tehostetun palveluasumisen ateriamaksu olisi 10 euroa vuorokaudessa. Esitys kaatui äänin 7-4.

Uutista on päivitetty 26.2.2013.


Teksti Tuula Ala-Honkola