Siirry sisältöön Siirry suoraan hakuun

Pirkanmaan onnettomuustilastoissa ei suuria muutoksia

Julkaistu 24.1.2013 14.18

Pirkanmaan pelastuslaitoksen yksiköt lähtivät vuonna 2012 erilaisiin tehtäviin 32 kertaa vuorokaudessa; tehtäviä oli 11 617. Vuoteen 2011 verrattuna tehtävien määrä lisääntyi 239:llä.

Pelastuslaitoksen tekemät ensihoito- ja sairaankuljetustehtävät puolestaan vähenivät. Tehtäviä oli kaikkiaan 39 977 (-2 887). Tehtävien määrän väheneminen johtui osaksi terveydenhuoltolain muutoksesta, mikä viime vuonna käynnistyi myös Pirkanmaalla.

Ihmisten aiheuttamat tulipalot vähenivät

Tulipaloja oli viime vuonna 1 008, eli 276 vähemmän kuin edellisvuonna. Yksi selitys laskuun on maastopalojen vähyys. Niitä oli 56, kun edellisvuonna lukumäärä oli 233. Rakennuspalot olivat hieman nousseet. Nyt niitä oli 551 kpl (532 vuonna 2011).

Tahallaan sytytetyt tulipalot vähenivät Pirkanmaalla 58:lla. Vuonna 2012 tahallaan sytytettyjä tulipaloja kirjattiin 135. Ihmisen toiminnasta aiheutuvia tulipaloja oli syttyneistä paloista 459 (-165). Eläimen sytyttämiä tulipaloja kirjattiin 5, luonnonilmiöstä syttyi 20 paloa, kone tai laite aiheutti 306 tulipaloa, palovaarallinen aine 18, muun syyn takia tai syytä ei voida arvioida syttyi 200 tulipaloa.

Tulipaloissa menehtyi 9 henkilöä, mikä on kuusi enemmän kuin vuonna 2011. Uhreja oli Tampereella 2, Valkeakoskella 2 sekä Virroilla, Orivedellä, Parkanossa, Kangasalla ja Nokialla yksi henkilö. Menehtyneistä 7 oli miehiä ja 2 naisia, keski-ikä oli 60 v. Pelastuslaitoksen välittömästä vaarasta pelastamia ihmisiä oli 176. Pelastuslaitoksen pelastamia henkilöitä, joilla ei ollut välitöntä vaaraa, oli 205. Pelastuslaitos evakuoi 366 ihmistä.

Hälytystehtävistä eniten pelastuslaitosta työllistivät automaattisen paloilmoittimen tarkistus- tai varmistustehtävät sekä muut tarkistustehtävät 3 356 (+120), ensivastetehtävät 3 813 (+294), sekä liikenneonnettomuudet 1 574 (+393). Vaikka muiden viranomaisten tilastoissa liikenneonnettomuudet ovat vähentyneet, pelastuslaitoksen tilastoissa niiden määrä kasvaa vuosittain. Yksi selitys on se, että pelastuslaitos hälytetään usein onnettomuuspaikalle, vaikka mitään välitöntä vaaraa ei ole eikä tehtävä välttämättä kuuluisi pelastuslaitokselle.

Toimintavalmiusajat saavutettiin jokaisella neljällä riskialueella ja keskimääräinen toimintavalmiusaika koko Pirkanmaalla oli 10:16 minuuttia. 1-riskialueella toimintavalmiusaika oli 5:59 minuuttia (vaatimus 6 min).

Kolme suuronnettomuutta

Suuronnettomuudeksi luokitellaan, jos onnettomuudessa kuolee 5 henkilöä tai loukkaantuu 10 henkilöä tai omaisuutta tuhoutuu 500 000 euron arvosta. Suuronnettomuuksiksi luokiteltavia tulipaloja Pirkanmaalla oli kaksi ja yksi liikenneonnettomuus. Edellisenä vuonna suuronnettomuuksia oli kaksi. Suuronnettomuuksiksi luokitellut rakennuspalot olivat Tampereella 27.2.2012 ja Juupajoella14.7.2012. Näissä ei kuollut tai loukkaantunut ihmisiä. 2.4.2012 oli Lempäälässä liikenneonnettomuus, jossa loukkaantui 13 ihmistä.

Turvallisuustietoa tarjottu mallikkaasti

Ihmisten asenteisiin vaikuttamalla voidaan ehkäistä monta tulipaloa. Pirkanmaan pelastuslaitos onkin panostanut turvallisuusviestintään, jolla pyritään lisäämään ihmisten turvallisuustietoutta sekä antamaan turvallisuuskoulutusta. Pirkanmaan pelastuslaitos on tavoittanut turvallisuusviestinnän avulla yli 128 000 henkilöä. Esi- ja peruskoululaisille suunnatulla Tulikettu-turvallisuuskoulutuksella on tavoitettu noin 5 300 esikoululaista, 15 400 alakoululaista ja 11 400 yläkoululaista. Loput turvallisuuskoulutuksesta suuntautui hoito- ja oppilaitosten sekä muiden yritysten henkilökunnalle, ikäihmisille ja maahanmuuttajille, asuinrakennusten asukkaille ja turvallisuushenkilöille, virka- ja luottamusmiehille sekä muille kohderyhmille.

Vuonna 2012 määräaikaisia asuinrakennusten palotarkastuksia tehtiin 19 400. Yritys- ja laitoskohteita tarkastettiin 2 565.


Teksti Veijo Kajan