Siirry sisältöön

Kuulutus melupäätöksestä: Tarasteen energiakaivon poraus

Julkaistu 1.4.2021 0.01

Nähtävilläoloaika: 1.4.2021 - 10.5.2021 Ympäristönsuojelupäällikkö on hyväksynyt 31.3.2021 ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen, häiritsevästä tilapäisestä melusta tehdyn ilmoituksen. Tampereen Sähkölaitos Oy:n tekemä ilmoitus koskee energiakaivon poraushanketta 1.4.2021–28.2.2022 Tarasteen lämpökeskuksen kiinteistöllä osoitteessa Hyötyvoimankatu 6, 33680 Tampere. Porausta tehdään toukokuusta lähtien kaikkina viikonpäivinä klo 6.00–22.00, myöhemmässä porausvaiheessa mahdollisesti myös yöaikaan.

Päätöksen julkaisupäivä on 1.4.2021. Päätöspöytäkirja on nähtävänä tämän kuulutuksen liitteenä 1.4.–10.5.2021. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 10.5.2021. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Tampereella 1.4.2021

Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto