Siirry sisältöön

Tampereen pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitys

Julkaistu 3.2.2020 0.03

Nähtävilläoloaika: 3.2.2020 - 24.2.2020 Tampereen kaupunki laatii lain vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2014) mukaisen pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivityksen (Dnro TRE:530/11.01.02/2020).

Suojelusuunnitelma sisältää tietoja pohjavesialueiden pohjavesiolosuhteista, pohjaveden tilasta, pohjaveden pilaantumisen vaaraa aiheuttavista toiminnoista ja niiden riskien suuruudesta sekä toimenpiteistä pohjaveden pilaantumisen vaaran vähentämiseksi. Tampereen kaupungissa on seitsemän pohjavesialuetta (Aakkulanharju, Epilänharju-Villilä A ja B, Rääkkykangas, Aunionkangas, Kreetansuo, Jakamakangas).

Suojelusuunnitelmaehdotus on tämän kuulutuksen liitteenä sekä yleisesti nähtävänä 3.2. - 24.2.2020 välisen ajan Tampereen kaupungin Palvelupiste Frenckellissä, Frenckellinaukio 2 B.

Mahdolliset mielipiteet suojelusuunnitelmasta tulee toimittaa nähtävilläoloaikana osoitteeseen Tampereen kaupunki, kirjaamo, PL 487, 33101 Tampere, käyntiosoite Aleksis Kiven katu 14–16 C tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai käyttäen oheista palautteenantolomaketta:

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikön ympäristötarkastaja Sanna Markkanen, puh. 050 5242536, [email protected]

Tampere 3.2.2020

Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelualue