Siirry sisältöön

Kuulutus melupäätöksestä: SaariHelvetti-festivaali Viikinsaaressa

Julkaistu 29.6.2021 0.04

Nähtävilläoloaika: 29.6.2021 - 5.8.2021 Ympäristönsuojelupäällikkö on hyväksynyt 28.6.2021 ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen, häiritsevästä tilapäisestä melusta tehdyn ilmoituksen. NemAgency Oy:n tekemä ilmoitus koskee SaariHelvetti-festivaalia Viikinsaaressa 6.8.-7.8.2021. Äänentoistoa käytetään molempina iltoina klo 24.00 asti.

Päätöksen julkaisupäivä on 29.6.2021. Päätöspöytäkirja on nähtävänä tämän kuulutuksen liitteenä 29.6.–5.8.2021. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 5.8.2021. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Tampereella 29.6.2021

Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto