Siirry sisältöön

Kuulutus melupäätöksestä: paalutus Tammelan Stadionin työmaalla

Julkaistu 29.6.2021 0.03

Nähtävilläoloaika: 29.6.2021 - 5.8.2021 Ympäristönsuojelupäällikkö on hyväksynyt 28.6.2021 ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen, häiritsevästä tilapäisestä melusta tehdyn ilmoituksen. Proinfra Oy:n tekemä ilmoitus koskee paalutusta 12.7.2021-31.5.2022 Tammelan jalkapallostadionin työmaalla. Urakka sisältää myös Salhojankadun ja Kalevan puistotien puoleiset asunto-osakeyhtiöt. Paalutusta tehdään arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00-18.00 noin kolmen kuukauden ajan.

Päätöksen julkaisupäivä on 29.6.2021. Päätöspöytäkirja on nähtävänä tämän kuulutuksen liitteenä 29.6.–5.8.2021. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 5.8.2021. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Tampereella 29.6.2021

Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto