Siirry sisältöön

Kuulutus melupäätöksestä: murskaus Hatanpäällä

Julkaistu 31.8.2020 0.04

Nähtävilläoloaika: 31.8.2020 - 7.10.2020 Ympäristönsuojelupäällikkö on 28.8.2020 hyväksynyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen, häiritsevästä tilapäisestä melusta tehdyn ilmoituksen. Tampereen Infra Oy:n tekemä ilmoitus koskee kiviaineksen murskausta ja iskuvasarointia Boijenkadulla Hatanpään puistokujan tuntumassa, varastokentällä ajanjaksolla 1.9.−31.12.2020. Murskausta ja iskuvasarointia tehdään arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00−18.00 noin viikon ajan.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 7.10.2020. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Päätöksen julkaisupäivä on 31.8.2020. Päätöspöytäkirja on nähtävänä tämän kuulutuksen liitteenä valitusajan 31.8.2020–7.10.2020. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto