Siirry sisältöön

Kuulutus melupäätöksestä: murskaus Hervantajärven kaava-alueella

Julkaistu 28.2.2020 0.02

Nähtävilläoloaika: 28.2.2020 - 6.4.2020 Ympäristönsuojelupäällikkö on 27.2.2020 hyväksynyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen, häiritsevästä tilapäisestä melusta tehdyn ilmoituksen. Tampereen Infra Oy:n tekemä ilmoitus koskee murskausta ja rammerointia Hervantajärven kaava-alueella 2.3 – 27.3.2020 arkisin klo 7.00 – 18.00.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 6.4.2020. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Päätöksen julkaisupäivä on 28.2.2020. Päätöspöytäkirja on nähtävänä tämän kuulutuksen liitteenä 28.2.2020–6.4.2020. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Tampereella 28.2.2020

Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto