Siirry sisältöön

Kuulutus maa-aineslupapäätöksestä: Interrock Oy:n louhimo Kapeessa

Julkaistu 27.3.2020 0.03

Nähtävilläoloaika: 27.3.2020 - 4.5.2020 Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto on kokouksessaan 24.3.2020 myöntänyt Interrock Oy:lle maa-aineslain (555/1981) mukaisen luvan kalliokiviaineksen ottamiseen Tampereen Pohjankapeen kylässä kiinteistöllä Metsärinne 837-713-1-321. Päätös sisältään luvan aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Päätösasiakirjat ovat nähtävänä Tampereen kaupungin verkkosivuilla osoitteessa

kohdassa Esityslista- ja pöytäkirjahaku.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle viimeistään 4.5.2020. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Tämä kuulutus on julkaistu 27.3.2020. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta. Kuulutus pidetään nähtävänä Tampereen kaupungin verkkosivuilla valitusajan 27.3.–4.5.2020.

Asian valmistelijan yhteystiedot: ympäristötarkastaja Mirkka Anttalainen, puh. 050 521 5186, sähköpostiosoite: [email protected]

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSJAOSTO