Siirry sisältöön

Tupakkalain 79 § 1 momentin mukainen tupakointikieltopäätös: Asunto Oy Tampereen Koulukatu 7

Julkaistu 25.6.2020 11.36

Nähtävilläoloaika: 25.6.2020 - 29.7.2020 Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuolto on antanut 23.6.2020
viranhaltijapäätöksen Asunto Oy Tampereen Koulukatu 7, Koulukatu 7 / Satamakatu 18, 33200 Tampere, parveketupakoinnin kieltämistä koskevasta hakemuksesta.

Päätös on nähtävillä 30 päivän ajan Palvelupiste Frenckellissä, osoitteessa Frenckellin aukio 2B, pohjakerros.

Valitusoikeus päätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea.

Valitusviranomaisena on Hämeenlinnan hallinto-oikeus.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta Tampereen kaupungin ilmoitustaululla osoitteessa www.tampere.fi/tampereenkaupunki/ajankohtaista/ilmoitukset

Lisätietoja asiasta antavat terveysinsinööri Tarja Hartikainen, p. 050 554 5899 [email protected] sekä terveystarkastajat Raija-Liisa Oinonen, p. 050 330 2217 ja Satu Touronen-Paimensalo, p. 040 077 9998, [email protected]

Tampereen kaupungin seudullinen ympäristöterveydenhuolto