Siirry sisältöön

Ilmoitus päätöksestä

Julkaistu 25.2.2020 11.49

Nähtävilläoloaika: 25.2.2020 - 2.4.2020 Tampereen kaupungin viranhaltija on tehnyt 13.6.2019, 11.7.2019 ja 8.8.2019 alla mainittua asianosaista koskevat päätökset, joita ei ole muulla tavoin voitu saattaa asianosaisen tietoon:
Välke Riku Timo Olavi
Kotikunta: Kokemäki

Päätökset liitteineen on saatavissa Tampereen kaupungin kirjaamosta, Aleksis Kiven katu 14-16 C, 33101 Tampere.

Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jona tämä kuulutus on julkaistu Tampereen kaupungin verkkosivuilla. Ilmoitus on nähtävillä 2.4.2020 saakka.

Tampereella 25.2.2020