Siirry sisältöön

Kuulutus ympäristölupapäätöksestä: kiviaineksen välivarastointi- ja murskaustoiminta sekä koeporauslaitteistojen tankkaus Myllypuron kaupunginosassa

Julkaistu 25.10.2019 13.01

Nähtävilläoloaika: 25.10.2019 - 25.11.2019 Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto on tehnyt 22.10.2019 ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristölupapäätöksen. Päätös koskee Sandvik Mining and Construction Oy:n harjoittamaa kiviaineksen välivarastointi- ja murskaustoimintaa sekä koeporauslaitteiston tankkaustoimintaa kiinteistöllä 847-235-3588-7. Lisäksi toiminnan aloittamiselle muutoksenhausta huolimatta (YSL 199 §) on myönnetty lupa. Ympäristölupa on voimassa 25.10.2024 saakka. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 25.10.2019.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 25.11.2019. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 25.10.–25.11.2019 Tampereen kaupungin ilmoitustaululla osoitteessa Aleksis Kiven katu 14–16 C. Päätös on nähtävänä valitusaikana Palvelupiste Frenckellissä osoitteessa Frenckellinaukio 2 B ja tämän julkaisun liitteenä.

Tampereella 25.10.2019
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSJAOSTO


Asian valmistelijan yhteystiedot:
Ympäristötarkastaja
Tiina Ryyppö
puhelin 040 806 2138
sähköposti [email protected]