Siirry sisältöön

Kuulutus melupäätöksestä: SaariHelvetti -yleisötapahtuma 7.–8.8.2020

Julkaistu 27.7.2020 7.00

Nähtävilläoloaika: 27.7.2020 - 2.9.2020 Ympäristönsuojelupäällikkö on 24.7.2020 hyväksynyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen, häiritsevästä tilapäisestä melusta tehdyn ilmoituksen. Nem Agency Oy:n tekemä ilmoitus koskee SaariHelvetti -yleisötapahtumaa, joka järjestetään Tampereen Viikinsaaressa 7.−8.8.2020. Tapahtumassa käytetään äänentoistoa musiikkiesityksissä perjantaina 7.8.2020 klo 16.30−00.00 ja lauantaina 8.8.2020 klo 15.30−00.00. Lisäksi äänentoistoa testataan tapahtumapäivinä sekä torstaina 6.8.2020 klo 17.00−20.00.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 2.9.2020. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Päätöksen julkaisupäivä on 27.7.2020. Päätöspöytäkirja on nähtävänä tämän kuulutuksen liitteenä valitusajan 27.7.2020–2.9.2020. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto