Siirry sisältöön

Kuulutus koeluonteista toimintaa koskevasta päätöksestä, nollakuidun mikroterminen käsittely

Julkaistu 29.6.2021 0.03

Nähtävilläoloaika: 29.6.2021 - 4.8.2021 Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto on tehnyt 22.6.2021 ympäristönsuojelulain (714/2014) 122 §:n mukaisen ­päätöksen koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee nollakuidun mikrotermistä käsittelyä. Toiminta sijaitsee Hiedanrannassa Hiertämö-nimisessä vanhassa teollisuusrakennuksessa.

Päätösasiakirjat ovat nähtävinä Tampereen kaupungin verkkosivulla osoitteessa http://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/paatoksenteko.html

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 4.8.2021. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Tämä kuulutus on julkaistu 29.6.2021. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta. Kuulutus pidetään nähtävänä Tampereen kaupungin verkkosivuilla valitusajan 29.6.–4.8.2021.

Asian valmistelijan yhteystiedot: Jaana Lappeteläinen, puh. 040 8063 448, sähköpostiosoite: [email protected]