Siirry sisältöön

Kevätkatselmus

Julkaistu 1.4.2021 4.00

Nähtävilläoloaika: 1.4.2021 - 30.4.2021 Ympäristö- ja rakennusjaosto suorittaa rakennusjärjestyksen 50 §:n mukaisen ns. kevätkatselmuksen 26.04.-04.06.2021 välisenä aikana.

Katselmuksessa valvotaan mm. seuraavien kaupunkikuvaan vaikuttavien tekijöiden asianmukaista kuntoa: rakennusten julkisivut, rakennusten muut ulkopuoliset osat, portit, aidat, istutukset, pihamaat, kevyet rakennelmat ym. Lisäksi huomiota kiinnitetään tonteilla tapahtuvaan säilyttämiseen ja varastointiin.

Kevätkatselmuksen teemana ovat suojelukaava-alueet.

Havaituista epäkohdista ilmoitetaan kunnossapitovelvollisille kirjallisesti.

Tampereella 01.04.2021

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSJAOSTO