Siirry sisältöön

Kuulutus melupäätöksestä: betonin murskaus Tuomaalankadulla

Julkaistu 25.2.2020 0.02

Nähtävilläoloaika: 25.2.2020 - 2.4.2020 Ympäristönsuojelupäällikkö on 24.2.2020 hyväksynyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen, häiritsevästä tilapäisestä melusta tehdyn ilmoituksen. Delete Demolition Oy:n tekemä ilmoitus koskee betonin murskausta osoitteessa Tuomaalankatu 12 ajanjaksolla 9.3. – 8.5.2020.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 2.4.2020. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Päätöksen julkaisupäivä on 25.2.2020. Päätöspöytäkirja on nähtävänä tämän kuulutuksen liitteenä 25.2.2020–2.4.2020. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Tampereella 25.2.2020

Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto