Siirry sisältöön

Kuulutus melupäätöksestä: louhinta ja murskaus Makkarajärvenkadullla

Julkaistu 24.8.2021 0.01

Nähtävilläoloaika: 24.8.2021 - 30.9.2021 Ympäristönsuojelupäällikkö on hyväksynyt 23.8.2021 ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen, häiritsevästä tilapäisestä melusta tehdyn ilmoituksen. Erikoisinfra Oy:n tekemä ilmoitus koskee louhintaa ja murskausta Hervantajärven kaava-alueella, osoitteessa Makkarajärvenkatu 38, 33720 Tampere. Meluilmoitus on lisäaikahakemus aikaisemmalle melupäätökselle. Erityisen häiritsevää melua ja tärinää aiheuttavaa työtä tehdään 30.11.2021 asti, arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00-18.00.

Päätöksen julkaisupäivä on 24.8.2021. Päätöspöytäkirja on nähtävänä tämän kuulutuksen liitteenä 24.8.–30.9.2021. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 30.9.2021. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Tampereella 24.8.2021

Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto