Siirry sisältöön

Kuulutus melupäätöksestä: Suuret Oluet – Pienet Panimot -yleisötapahtuma

Julkaistu 24.6.2021 0.01

Nähtävilläoloaika: 24.6.2021 - 2.8.2021 Ympäristönsuojelupäällikkö on hyväksynyt 23.6.2021 ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen, häiritsevästä tilapäisestä melusta tehdyn ilmoituksen. Lammin Sahti Oy:n tekemä ilmoitus koskee Suuret Oluet – Pienet Panimot -tapahtumaa Ratinanniemen festivaalipuistossa 1.7.-3.7.2021.

Päätöksen julkaisupäivä on 24.6.2021. Päätöspöytäkirja on nähtävänä tämän kuulutuksen liitteenä 24.6.–2.8.2021. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 2.8.2021. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Tampereella 24.6.2021

Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto