Siirry sisältöön

UUSIEN OPPILAIDEN ILMOITTAUTUMINEN ESIOPETUKSEEN JA PERUSKOULUUN SEKÄ KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN HAKEMINEN LUKUVUODELLE 2022-2023 TAMPEREELLA

Julkaistu 7.1.2022 1.00

Nähtävilläoloaika: 7.1.2022 - 31.1.2022 UUSIEN OPPILAIDEN ILMOITTAUTUMINEN ESIOPETUKSEEN JA PERUSKOULUUN SEKÄ KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN HAKEMINEN LUKUVUODELLE 2022-2023 TAMPEREELLA

Lukuvuoden 2022-2023 koulutyö alkaa kaupungin ylläpitämissä kouluissa tiistaina 10.8.2022. Tällöin opintiensä aloittavat myös uudet esikoululaiset ja ensimmäisen luokan oppilaat.

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Tulevana syksynä maksuttoman esiopetuksen aloittavat vuonna 2016 syntyneet lapset. Esiopetusta järjestetään koulun toiminta-aikoina ja päivittäinen esiopetusaika on neljä tuntia.

Lapsen esiopetuspaikka määräytyy lapsen osoitteen ja tulevan koulupolun mukaan. Esiopetusta annetaan kaupungin ylläpitämissä kouluissa. Esiopetusta järjestetään myös ranskan kielellä Aleksanterin koululla, saksan kielellä Tammelan koululla ja englannin kielellä Tampereen Kansainvälisessä koulussa. Yksityistä esiopetusta järjestävät Svenska samskolan i Tammerfors, Tampereen kristillinen koulu ja Tampereen Rudolf Steiner -koulu.

Esiopetukseen ilmoittaudutaan 7.–23.1.2022 sähköisellä lomakkeella osoitteessa www.tampere.fi/esiopetukseenilmoittautuminen. Yksityiseen esiopetukseen haettaessa täytetään lisäksi järjestäjän oma lomake.

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi täydentävää toimintaa, ilmoittaudutaan siihen myöhemmin keväällä. Täydentävä toiminta on maksullista.

Lisätietoja esiopetuksesta, esiopetuspaikoista, ilmoittautumisesta ja täydentävästä toiminnasta saa päiväkodeista sekä osoitteesta: www.tampere.fi/esiopetus.

Ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen

Tampereen kaupungin esiopetuksessa olevien lasten huoltajat eivät ilmoita lapsiaan kouluun. Nykyisten esioppilaiden osalta koulut saavat tulevien ekaluokkalaisten tiedot automaattisesti Wilma-järjestelmästä.

Tampereella yksityisessä esiopetuksessa olevien lasten sekä muualta muuttavien oppilaiden huoltajat ilmoittavat lapset kouluun sähköisellä lomakkeella 7.-23.1.2022 osoitteessa www.tampere.fi/varhaiskasvatus ja koulutus/esiopetus ja perusopetus/ilmoittautuminen.html

Kansainväliseen kouluun ja vieraskieliseen opetukseen hakeville pidetään soveltuvuuskokeet, joihin ilmoittaudutaan erikseen koulujen sivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella.

Lisätietoja koulun aloittamisesta ja ilmoittautumisesta peruskouluun löytyy osoitteesta www.tampere.fi/varhaiskasvatus ja koulutus

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminen lukuvuodelle 2022–2023

1. ja 2. luokan sekä erityisen tuen oppilaille tarkoitettuun aamu- ja iltapäivätoimintaan on haku 7.1.–23.1.2022. Paikka voidaan myöntää, jos siihen on välttämätön, huoltajan työssäkäynnistä tai opiskelusta johtuva tarve tai erityinen syy. Erityinen syy edellyttää, että huoltajan lisäksi lapsen tilanteen tunteva asiantuntija on esittänyt riittävän selvityksen tai tarpeen arvioinnin.

Katso lisätietoja osoitteesta www.tampere.fi/aamujailtapaivatoiminta.

Tampereella 4.1.2022

Sivistys- ja kulttuurilautakunta

www.tampere.fi/esiopetusjaperusopetus