Siirry sisältöön

Kuulutus melupäätöksestä: paalutustyö osoitteessa Tesoman valtatie 37b

Julkaistu 23.11.2021 0.03

Nähtävilläoloaika: 23.11.2021 - 30.12.2021 Ympäristönsuojelupäällikkö on hyväksynyt 22.11.2021 ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen, häiritsevästä tilapäisestä melusta tehdyn ilmoituksen. Jatke Pirkanmaa Oy:n tekemä ilmoitus koskee rakennuksen porapaalutusta osoitteessa Tesoman valtatie 37b, 33310 Tampere. Paalutusta tehdään 7.12.2021-21.1.2022 arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00-18.00.

Päätöksen julkaisupäivä on 23.11.2021. Päätöspöytäkirja on nähtävänä tämän kuulutuksen liitteenä 23.11.–30.12.2021. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 30.12.2021. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Tampereella 23.11.2021

Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto