Siirry sisältöön

Kuulutus melupäätöksestä: betonin murskaus Tuomaalankadulla

Julkaistu 23.9.2020 0.01

Nähtävilläoloaika: 23.9.2020 - 30.10.2020 Ympäristönsuojelupäällikkö on hyväksynyt 22.9.2020 ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen, häiritsevästä tilapäisestä melusta tehdyn ilmoituksen. Delete Demolition Oy:n tekemä ilmoitus koskee purkubetonin murskausta osoitteessa Tuomaalantie 12, Tampere. Murskausta tehdään 7.10.2020−25.2.2021 arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00−18.00.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 30.10.2020. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Päätöksen julkaisupäivä on 23.9.2020. Päätöspöytäkirja on nähtävänä tämän kuulutuksen liitteenä valitusajan 23.9.–30.10.2020. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Tampereella 23.9.2020

Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto