Siirry sisältöön

Kuulutus maa-ainestenotto- ja ympäristölupapäätöksestä: Metso Outotec Finland Oy, Lahdesjärven eteläosa

Julkaistu 28.6.2021 0.07

Nähtävilläoloaika: 28.6.2021 - 4.8.2021 Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto on kokouksessaan 22.6.2021 myöntänyt Metso Outotec Finland Oy:lle ympäristönsuojelulain 27 §:n (527/2014) ja maa-aineslain 4 §:n (555/1981) mukaisen yhteisluvan kalliokiviaineksen ottamiseen ja murskaamiseen Tampereen kaupungin Lahdesjärven kaupunginosan eteläosassa sijaitsevien kiinteistöjen 837-585-4-182, 837-585-26-0, 837-585-12-71 ja 837-585-11-269 muodostamalle alueelle. Päätös sisältään luvan aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätösasiakirjat ovat nähtävänä Tampereen kaupungin verkkosivuilla:

kohdassa Esityslista- ja pöytäkirjahaku.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 4.8.2021. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Tämä kuulutus on julkaistu 28.6.2021. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävänä Tampereen kaupungin verkkosivuilla valitusajan 28.6.-4.8.2021.

Asian valmistelijan yhteystiedot: ympäristötarkastaja Tiina Nieminen, puh. 040 800 7352,

[email protected]

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSJAOSTO