Siirry sisältöön

Kuulutus melupäätöksestä: Erkkilänsillan korjaustyöt

Julkaistu 23.4.2020 0.02

Nähtävilläoloaika: 23.4.2020 - 1.6.2020 Ympäristönsuojelupäällikkö on hyväksynyt 22.4.2020 ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen, häiritsevästä tilapäisestä melusta tehdyn ilmoituksen. Rakennusurakointi Eero Latomäki Oy:n tekemä ilmoitus koskee Erkkilän ylikulkusillan korjaustöitä 23.4.2020 - 30.6.2020. Osa häiritsevää melua aiheuttavista työvaiheista joudutaan liikenneturvallisuussyistä tekemään yöaikaan.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 1.6.2020. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Päätöksen julkaisupäivä on 23.4.2020. Päätöspöytäkirja on nähtävänä tämän kuulutuksen liitteenä valitusajan 23.4.2020–1.6.2020. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto