Siirry sisältöön

Kuulutus melupäätöksestä: murskaus Aarporankadulla Lahdesjärvellä

Julkaistu 23.12.2020 0.02

Nähtävilläoloaika: 23.12.2020 - 29.1.2021 Ympäristönsuojelupäällikkö on hyväksynyt 22.12.2020 ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen, häiritsevästä tilapäisestä melusta tehdyn ilmoituksen. Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n tekemä ilmoitus koskee louheen murskausta ja iskuvasarointia 1.3.2021–1.6.2022 Lahdesjärvellä, osoitteessa Aarporankatu 1. Murskausta tehdään arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00-20.00 ja iskuvasarointia klo 7.00-18.00. Louheen kuljetusta ja kuormien purkamista tehdään ympäri vuorokauden kaikkina päivinä yleisiä juhlapyhiä lukuun ottamatta.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 29.1.2021. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Päätöksen julkaisupäivä on 23.12.2020. Päätöspöytäkirja on nähtävänä tämän kuulutuksen liitteenä 23.12.2020–29.1.2021. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Tampereella 23.12.2020

Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto