Siirry sisältöön

Kuulutus melupäätöksestä: rakennustyöt osoitteessa Ranta-Tampellan katu 4

Julkaistu 21.12.2021 0.03

Nähtävilläoloaika: 21.12.2021 - 27.1.2022 Ympäristönsuojelupäällikkö on hyväksynyt 20.12.2021 ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen, häiritsevästä tilapäisestä melusta tehdyn ilmoituksen. Peab Oy:n tekemä ilmoitus koskee As Oy Tampellan Bulevardin rakentamista 10.1.2022-30.9.2023. Työmaa sijaitsee osoitteessa Ranta-Tampellan katu 4, 33180 Tampere. Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavia työvaiheita, kuten paalutusta, tehdään arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00-18.00.

Päätöksen julkaisupäivä on 21.12.2021. Päätöspöytäkirja on nähtävänä tämän kuulutuksen liitteenä 21.12.2021–27.1.2022. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 27.1.2022. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Tampereella 21.12.2021

Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto