Siirry sisältöön

Kuntalain § 108 mukainen kuulutus Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksestä 18.9.2020

Julkaistu 19.9.2020 0.00

Nähtävilläoloaika: 19.9.2020 - 26.10.2020 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 18.9.2020 antanut päätöksen ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisen pilaantuneen maaperän ja pohjaveden koskevan ilmoituksen johdosta. Puhdistettava kohde sijaitsee osoitteessa Päärtinkatu 4.

Kuulutus ja sen liitteenä oleva päätös löytyvät Ulkoinen linkki Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sivuilta (www.ely-keskus.fi/pirkanmaa> Ajankohtaista > Kuulutukset, Kuulutus ja päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta, Tampere, Päärtinkatu 4).