Siirry sisältöön

Kuulutus melupäätöksestä: rakennustyöt Visiokadulla Hervannassa

Julkaistu 19.8.2020 0.03

Nähtävilläoloaika: 19.8.2020 - 25.9.2020 Ympäristönsuojelupäällikkö on 18.8.2020 hyväksynyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen, häiritsevästä tilapäisestä melusta tehdyn ilmoituksen. Axbella Oy:n tekemä ilmoitus koskee pysäköintialueen rakennustöihin liittyvää louhintaa, murskausta ja iskuvasarointia 24.8.2020−15.3.2021 osoitteessa Visiokatu 11, 33720 Tampere. Erityisen häiritsevää työtä tehdään arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00-18.00.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 25.9.2020. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Päätöksen julkaisupäivä on 19.8.2020. Päätöspöytäkirja on nähtävänä tämän kuulutuksen liitteenä valitusajan 19.8.2020–25.9.2020. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Tampereella 19.8.2020.

Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto