Siirry sisältöön

Kuulutus melupäätöksestä: louhinta ja murskaus Hervantajärvellä

Julkaistu 22.3.2021 0.03

Nähtävilläoloaika: 22.3.2021 - 28.4.2021 Ympäristönsuojelupäällikkö on hyväksynyt 19.3.2021 ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen, häiritsevästä tilapäisestä melusta tehdyn ilmoituksen. Tampereen Infra Oy:n tekemä ilmoitus koskee louhinta- ja murskaustyötä Hervantajärven uuden asemakaava-alueen kolmannessa urakkavaiheessa 12.4.–29.10.2021. Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavia töitä tehdään arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00–18.00. Murskaus kestää arviolta kahden viikon ajan.

Päätöksen julkaisupäivä on 22.3.2021. Päätöspöytäkirja on nähtävänä tämän kuulutuksen liitteenä 22.3.–28.4.2021. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 28.4.2021. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Tampereella 22.3.2021

Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto