Siirry sisältöön

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus päivitetyn merenhoitosuunnitelman hyväksymisestä valtioneuvostossa

Julkaistu 21.12.2021 0.00

Nähtävilläoloaika: 21.12.2021 - 27.1.2022 Viite: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) ja asetus merenhoidon järjestämisestä (980/2011)