Siirry sisältöön

Kuulutus meluilmoituspäätöksestä: yötyö Rauhaniemessä

Julkaistu 19.7.2021 0.02

Nähtävilläoloaika: 19.7.2021 - 25.8.2021 Ympäristönsuojelupäällikkö on hyväksynyt 16.7.2021 ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen, häiritsevästä tilapäisestä melusta tehdyn ilmoituksen. Tampereen Infra Oy:n tekemä ilmoitus koskee Rauhaniemen kansankylpylän pihalla (Rauhaniementie 23 / Kylpylänkuja 11) olevan vanhan keinurungon betonijalkojen vasarointia lauantaina 24.7.2021 klo 05.00-11.00.

Päätöksen julkaisupäivä on 19.7.2021. Päätöspöytäkirja on nähtävänä tämän kuulutuksen liitteenä 19.7.–25.8.2021. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 25.8.2021. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Tampereella 19.7.2021

Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto