Siirry sisältöön

Kuntalain 108 §:n mukainen kuulutus Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksestä 15.9.2020

Julkaistu 15.9.2020 9.28

Nähtävilläoloaika: 15.9.2020 - 22.10.2020 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 15.9.2020 antanut päätöksen ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisen pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen hyväksymisestä. Puhdistettava kohde sijaitsee osoitteessa Teerentie 18.