Siirry sisältöön

Kuulutus melupäätöksestä: Tays Keskussairaalan T-rakennuksen louhinta- ja muut rakennustyöt

Julkaistu 18.5.2020 0.03

Nähtävilläoloaika: 18.5.2020 - 24.6.2020 Ympäristönsuojelupäällikkö on 15.5.2020 hyväksynyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen, häiritsevästä tilapäisestä melusta tehdyn ilmoituksen. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tekemä ilmoitus koskee Tays Keskussairaalan alueelle rakennettavan uuden T-rakennuksen louhintatöitä ja louheen murskausta 19.5.2020-31.3.2022.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 24.6.2020. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Päätöksen julkaisupäivä on 18.5.2020. Päätöspöytäkirja on nähtävänä tämän kuulutuksen liitteenä valitusajan 18.5.–24.6.2020. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto