Siirry sisältöön

ilmoitus toimenpidelupahakemuksen vireilläolosta

Julkaistu 18.11.2019 4.00

Nähtävilläoloaika: 18.11.2019 - 9.12.2019 Kiinteistö Oy Rek hakee toimenpidelupaa tilapäisen katoksen rakentamiselle Nekalan kaupunginosassa, korttelin 666 tontilla 13, osoitteessa Kuokkamaantie 8.

Edellä mainitun hakemuksen johdosta varataan naapureille

mahdollisuus kirjallisten huomautusten tekemiseen. Mahdolliset

huomautukset on toimitettava 9.12.2019 mennessä

rakennusvalvontayksikköön, osoite Frenckellinaukio 2 B, PL 487, 33101 Tampere.

Lisätietoja hakemuksesta antaa lupa-arkkitehti Jyrki Koskinen,

puh. 040 730 1148

Tampereella 14.11.2019

RAKENNUSVALVONTA